Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Statystyka
A A A

Statystyka:stronaudziałwejść
.Strona główna10,70%.272452
.Redakcja0,09%.2202
.Rejestr zmian9,47%.241198
.Statystyka0,18%.4696
.Dane Adresowe0,26%.6582
.Godziny Pracy0,14%.3461
.Struktura organizacyjna0,15%.3759
.Statut0,16%.4200
.Regulamin organizacyjny0,17%.4376
.Uchwały Rady Gminy0,17%.4226
.Zarządzenia Wójta0,19%.4808
.Organ wykonawczy23,84%.607235
.Organ uchwałodawczy0,21%.5378
.Oświadczenia majątkowe0,15%.3741
.Zakład Komunal0,21%.5395
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,11%.2894
.Gminna Biblioteka Publiczna0,09%.2238
.Gminny Ośrodek Kultury0,13%.3328
.Sołectwa0,20%.5135
.Referaty0,07%.1717
.Zamówienia publiczne0,00%.4
.Informacja0,04%.942
.Ogłoszenie0,05%.1312
.Dziennik Ustaw / Monitor Polski0,05%.1380
.Nabór na stanowiska urzędnicze0,25%.6333
.Elektroniczna skrzynka podawcza0,12%.3046
.Załatwianie spraw0,04%.990
.Szkoły0,18%.4487
.Uchwały budżetowe0,16%.4013
.Sprawozdania i opinie0,14%.3579
.Mienie komunalne0,13%.3389
.Gospodarka nieruchomościami0,00%.84
.P R O W0,15%.3834
.Kluby sportowe0,14%.3586
.Ochotnicze Straże Pożarne0,16%.3995
.Witamy0,21%.5393
.Zbiór aktów prawa miejscowego0,16%.4158
.ORGAN0,08%.2145
.KIEROWNIK JEDNOSTKI0,10%.2555
.Uchwały 20120,11%.2837
.Redakcja biuletynu0,04%.952
.Rejestr zmian0,04%.961
.Statystyki dla artykułów0,04%.1068
.Instrukcja obsługi0,13%.3403
.Inne0,20%.5157
.Ochrona środowiska0,07%.1737
.Zarządzenia0,21%.5362
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2012 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie0,06%.1460
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY0,03%.747
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: Stodoły-Wieś0,05%.1345
.Budżet na 2012 rok0,09%.2208
.Test0,03%.716
.Zagospodarowanie przestrzenne0,03%.695
.Inwestycje0,01%.152
.Wybory0,10%.2528
.Tese0,00%.64
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0,08%.2123
.ZPORR0,13%.3416
.Zxc0,06%.1492
.Informacja o wynikach III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nastepujących nieruchomości: Sadłowice, Kaliszany.0,04%.1002
.Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach w sprawie: uchwalenia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmi0,06%.1615
.Aktualnosci i Ogłoszenia - Download0,05%.1219
.Informacje - Download0,04%.996
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej donajmu stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,02%.632
.Władze Gminy - Download0,01%.204
.Dokumenty0,08%.2111
.Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku0,02%.541
.Rolnictwo - Download0,06%.1595
.Gospodarka nieruchomościami - Download0,05%.1291
.Stowarzyszenia - Download0,03%.655
.Budżet Gminy - Download0,02%.586
.Inne - Download0,04%.1061
.Jednostki Gminne - Download0,02%.561
.Zamówienia publiczne - Download0,04%.946
.Prawo Lokalne - Download0,08%.2126
.Protokół wraz z wynikami przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach sprawie przyjęcia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania0,04%.1009
.OPS - Download0,02%.478
.Dyżur doradcy rolnego w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach0,07%.1862
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert narealizacjęzadania publicznego z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2012.0,03%.790
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,06%.1546
.SZKODY powstałe w uprawach zbóż w wyniku ujemnych skutków przezimowania w okresie zimowym 2011/2012 SĄ OBJĘTE DOPŁATAMI W RAMACH DE MINIMIS0,04%.955
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 14 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.0,05%.1304
.Wyszukiwarka0,10%.2460
.Urząd Gminy Wojciechowice informuje, że w związku z wystąpieniem ujemnych skutków przezimowania na terenie Gminy Wojciechowice prace rozpocznie Gminna Komisja ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych0,03%.748
.Informacja o godzinach pracy Urzędu Gminy w Wojciechowicach w dniu 06 kwietnia 2012 r. ( piątek )0,03%.793
.Inwestycje - Download0,02%.463
.Ochrona Środowiska - Download0,01%.307
.Zagospodarowanie przestrzenne - Download0,01%.308
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2012 rok wydawane będą od dnia 10.04.2012 r. ( wtorek ) do dnia 30.04.2012 r. ( poniedziałek )0,03%.786
.Pomoc związana z ujemnymi skutkami przezimowania0,03%.797
.Obwieszczenie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego0,04%.960
.Zapytanie Ofertowe0,04%.1056
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonym w miejscowości Wojciechowice:0,04%.1004
.Gmina Wojciechowice/Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach realizuje projekt pn.”Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wojcie0,05%.1253
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zadania pn. Odbudowa drogi gminnej NR 004539T Bidziny (trylinka) w km od 0+000 do km 0+5000,04%.949
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Odbudowa Drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka).0,00%.98
.XIX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2012 r.godz. 9,00-tej w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,05%.1158
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20110,04%.1005
.Informacja o przeprowadzeniu szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa świętokrzyskiego w dniach 29 kwiecień – 06 maj 2012r.0,07%.1907
.Rolnicy, zbliża się ostateczny termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2011 r.0,06%.1635
.Dyżur doradcy rolniczego wUrzędzie Gminy w Wojciechowicach0,04%.1098
.Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarczych0,02%.609
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 14 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.0,07%.1786
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 14 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.0,06%.1528
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. Remont dziewięciu dróg na terenie gminy Wojciechowice0,06%.1578
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny(trylinka) w km od 0+000 do km 0+5000,05%.1365
.Wykaz udziałów w nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,07%.1859
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 14 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH0,08%.1913
.Załatwianie spraw0,19%.4784
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości0,07%.1677
.Zapytanie cenowe: Malowanie pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Gierczycach0,04%.929
.Zapytanie cenowe: Wykonanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Gierczycach0,04%.981
.Zakład komunalny w Bidzinach ogłasza przetarg ustny w drodze negocjacji cenowych na sprzedaż Koparko – Spychacza „BIAŁORUŚ” rok produkcji 19830,06%.1514
.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,09%.2236
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.771
.Zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON0,11%.2812
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Remont drogi gminnej nr 004495T Sadłowice - Pielaszów od km 0+200 do km -+5000,04%.952
.Adopcja zwierząt0,04%.1074
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYZEJ 14 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.0,03%.804
.Rolnictwo Informacje0,02%.576
.Ochrona Zwierząt0,01%.358
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.573
.-----------------------------------------------------0,00%.61
.XX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 04 czerwca 2012 r. o godz. 9,00-tej w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.762
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rewmont dziewieciu dróg na terenie gminy Wojciechowice0,03%.657
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości0,03%.885
.X0,00%.126
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Remont drogi gminnej 004495T Sadłowice - Pielaszów od km 0+200 do km 0+5000,03%.698
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty0,03%.781
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE0,04%.1103
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓW DO 20 CZERWCA !!!0,04%.964
.Azbest - download0,02%.408
.Azbest0,01%.144
.Ochrona środowiska0,02%.612
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy: Udzielenia kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000,00 zł dla Gminy Wojciechowice w 2012 roku0,03%.843
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW0,02%.608
.Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie0,03%.641
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - gazociąg Drygulec - Mikułowice0,03%.769
.IMGW PIB OSTRZEGA: BURZE w woj świętokrzyskim od 17:00/12:06 do 18:00/13.06/2012, burze, deszcz 20-30 mm, lokalnie 40mm, porywy 70km/h0,04%.937
.IMGW PIB OSTRZEGA: DESZCZE w woj. świętokrzyskim od 08:00/14.06 do 08:00/15.06.2012, 30 mm, lokalnie 40 mm0,04%.979
.Informacja : w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,03%.683
.Zawody powiatowe OSP w Opatowie0,03%.835
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000,00 PLN dla Gminy Wojciechowice w 2012 roku.0,03%.771
.Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie.0,03%.789
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny0,04%.964
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny0,04%.1050
.Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich0,04%.900
.Starosta Opatowski zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu opatowskiego do udziału w programie: Aktywny Samorząd0,04%.1076
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.0,03%.887
.Projekty budowlane:0,02%.474
.Decyzja o ustaleniu lokalicacji inwestycji celu publicznego p.n.: budowa gazociągu wysokiego cisnienia DN500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski0,02%.580
.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy przetargu na wykonanie zadania pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 0+500 do km 1+0000,03%.689
.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu na wykonanie zadania pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 0+500 do km 1+0000,03%.695
.Obwieszczenie dotyczące inwestycji p.n.: budowa gazociągu wysokiego cisnienia DN500 relacji Sandomierz-Ostrowiec Świętokrzyski0,04%.954
.Wójt Gminy Wojciechowice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Wojciechowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,04%.912
.Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w Kielcach informuje0,03%.669
.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu na wykonanie zadania pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 0+500 do km 1+0000,03%.813
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2012 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO - usuwanie odpadów niebezpiecz0,03%.828
.Informacja : w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do do sprzedaży w miejscowości: Lisów0,02%.518
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej lokalem użytkowym położonym w miejscowości Wojciechowice0,03%.855
.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego zagrożenie dla zdrowia i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum So0,03%.878
.W dniu 25.07.2012 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą : Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) o długości 500mb i szerokości 6m0,05%.1395
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,03%.779
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH –0,03%.789
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiwe Kielecka Hufiec Opatowki w dniu 30 lipca 2012 złożył ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji0,03%.888
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Wojciechowice0,03%.799
.XXI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2012r. o godz. 8,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.844
.Starostwo Powiatowe w Opatowie, Wydział Zarządzania Kryzysowiego ostrzega o nadchodzacych burzach z gradem w dniach 2012.08.06 od 14:00 do 2012-08-07 do 08:000,04%.945
.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy przetargu na Wykonanie remontu czterech dróg na terenie gminy Wojciechowice0,03%.765
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pod nazwą: Odbudowa drogi gminej Nr 004539T Bidziny (trylinka) w km od 0+500 do km 1+000.0,03%.803
.Informacja dla mieszkańców Gminy Wojciechowice biorących udział w programie: Demontaż, transport i unieszkodliwianie Maternów zawierających azbest na terenie gminy0,04%.1042
.Informacja dla mieszkańców gminy Wojciechowice biorących udział w programie: Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest na terenie gminy0,04%.1090
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdującej się w miejscowości Mikułowice0,04%.1060
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP - Odbudowa drogi Nr0,04%.928
.Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trynie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Remont czterech dróg na terenie gminy Wojciechowice.0,03%.778
.Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega o silnych burzach z gradem0,04%.904
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziałów w następujących nieruchomościach w miejscowości Jasice0,03%.782
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP - Remont czterech d0,04%.1016
.M0,00%.55
.Ogłoszenie: w dniach 19-26 września 2012r zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie0,03%.662
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdujących sie w miejscowościach: Lisów i Łopata0,03%.863
.Instytucje Kultury0,13%.3258
.Instytucje kultury0,05%.1204
.ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu usług edukacyjnych0,04%.1048
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice0,04%.896
.XXII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 września 2012r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,04%.1116
.Ops0,01%.285
.ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych oraz mebli0,04%.1121
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP - Przebudowa dróg w0,04%.1006
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczn0,03%.757
.W dniu 28.09.2012 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) o długości 500mb i szerokości 6m0,05%.1329
.Uzupełnienie do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych oraz mebli szkolnych0,04%.939
.PROWŚ0,12%.2956
.W dniu 28.09.2012 odbył się odbiór wykonanych robót w ramach II etapu zadania pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bidziny, Wlonice, Stodoły – Kolonie, Mierzanowice, Ługi, Kosz0,06%.1434
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w miejscowościach:Łopata i Wlonice0,04%.1009
.OPS -0,03%.728
.Ośrodek Pomocy Społecznej0,19%.4724
.Informacja o stypendiach szkolnych0,01%.254
.Pomoc materialna dla uczniów0,01%.365
.Świadczenia rodzinne:0,01%.293
.Fundusz alimentacyjny:0,05%.1260
.OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE0,03%.639
.OBOWIĄZUJĄCE KRYTERIA DOCHODOWE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2012 r.0,02%.602
.W dniu 08.10.2012 r. odbył się odbiór końcowy zadania pod nazwą: Wykonanie remontu dziewięciu dróg na terenie Gminy Wojciechowice oraz Wykonanie remontu czterech dróg na terenie Gminy Wojciechowice0,05%.1357
.Dodatki mieszkaniowe:0,01%.369
.Zapytanie ofertowe0,03%.762
.Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku0,03%.794
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trynie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Przebudowa0,03%.758
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP - Przebudowa wew. d0,03%.791
.X0,04%.903
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego:Budowia sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem dla p0,04%.898
.XXIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 05 listopada 2012r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,04%.1000
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości w miejscowości Jasice0,04%.911
.WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Sandomierzu, prowadzi nabór do NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH.0,03%.807
.Program współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20130,03%.667
.REGIONALNY PROGRAM STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO0,04%.947
. Urząd Gminy w Wojciechowicach zawiadamia, że w dniu 13 listopada br. wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo ze Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego0,04%.906
.INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczy: Budowa farmy wiatrowej o mocy 8 MW, wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną0,04%.968
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach0,03%.697
.XXIV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach, odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,05%.1388
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup energii elektrycznej0,04%.1065
.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.0,04%.966
.Odpowiedz na pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 484812-2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej.0,03%.654
.ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.0,02%.635
.Odpowiedź na pytanie dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 484812-2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej0,04%.926
.ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Sandomierz – Ostrowiec Św.0,02%.607
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach0,01%.324
.PUNKT ZBIORCZY PADLINY: oferta na odbiór i utylizacje padłych zwierząt.0,03%.692
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trynie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Zakup ener0,03%.729
.Życzenia0,03%.684
.Zarządzenia Wójta - Download0,02%.504
.XXV sesję Rady Gminy w Wojciechowicach, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.832
.Informacja Wójta Gminy Wojciechowice o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Informatyk0,01%.344
.Życzenia0,03%.789
.Lepsze jutro - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wojciechowice0,03%.843
.SPOTKANIE WIGILIJNE0,03%.669
.Informacja Wójta Gminy Wojciechowice o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. organizacyjno-administracyjnych0,02%.408
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV Ożarów – Gierla0,03%.812
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO A NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOT OKREŚLONYCH W ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP - Zakup energii ele0,03%.679
.Informacja dot. wniosków o usuniecie azbestu NABÓR DO 15 LUTEGO 2013 !!!0,04%.974
.Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku0,03%.662
.Agencja Rynku Rolnego, od dziesięciu lat, skutecznie realizuje w Polsce program Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE0,02%.594
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach informuje o wolnym stanowisku pracy na zastępstwo: Pracownik socjalny0,03%.665
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łopata0,04%.1099
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości J0,03%.729
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny0,03%.649
.Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Ter. w Opatowie uprzejmie informuje, że rozpoczęła się XI edycja Ogólnokrajowego Konkursu: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Honorowy patronat nad konku0,02%.596
.Świętokrzyska Izba Rolnicza informuje, że przyjmuje zapisy na szkolenia nt: Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, które przeznaczone jest dla rolników województwa świętokrzyskieg0,03%.781
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,04%.1130
.OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (0,1-0,5MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkaln0,03%.757
.Życzenia0,02%.445
.XXVI sesję Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.916
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,05%.1242
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy na zastępstwo„Pracownik socjalny”0,02%.597
.Informacja dla rolników z terenu gminy Wojciechowice0,03%.733
.W dniu 1 lutego 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach została podpisana przez Gminę Wojciechowice umowa na dofinansowanie projektu unijnego: Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno – re0,04%.900
.PUNKT POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ W WOJCIECHOWICACH0,03%.753
.ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące „ZAKUPU PALIWA DO AUTOBUSU SZKOLNEGO ORAZ BUSA SZKOLNEGO W 2013 ROKU”0,05%.1282
.Starostwo Powiatowe w Opatowie Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu na terenie Województwa świętokrzyskiego w dniu 07-02-2013r.0,03%.825
.INFORMACJA: w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości: Sadłowice0,02%.596
.ORGAN0,07%.1817
.KIEROWNIK JEDNOSTKI0,05%.1397
.Uchwały 20130,07%.1907
.W dniach 25 lutego – 2 marca Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.0,03%.821
.OGŁOSZENIE: Zakład Komunalny w Bidzinach posiada w sprzedaży 3 szt. Hydroforów mwodnych o pojemności 4m3/ szt.0,03%.667
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznych stacji transformatorowych0,02%.510
.Kierownik Opatowskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:0,02%.567
.PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2013 od godz. 08:00 do godz. 17:00 PLANUJE PRZERWĘ w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości WOJCI0,03%.796
.XXVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 lutego 2013 r godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.890
.ŚWIADCZENIA RODZINNE0,01%.294
.Od 28 stycznia 2013r. obowiązuje zakaz stosowania materiału siewnego odmian GMO kukurydzy MON 810 i ziemniaka Amflora0,02%.617
.Wójt gminy Wojciechowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu0,04%.915
.Starostwo Powiatowe w Opatowie Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega zawiejach / zamieciach śnieżnych na terenie Województwa świętokrzyskiego w dniu 15-03-2013r.0,03%.681
.Budżet na 2013 rok0,05%.1168
.Informacje o proijekcie OWES0,03%.770
.Informacje o proijekcie „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej na obszarze subregionu południowo-wschodniego woj. świętokrzyskiego”.0,00%.1
.OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej 15 kV Ożarów – Gierlachów na części działek w miejscowości0,03%.665
.LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2013R.0,02%.502
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w miejscowości Jasice0,03%.668
.Starostwo Powiatowe w Opatowie Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu na terenie województwa świętokrzyskiego w dniach 21.03.2013r. do 22.03.20130,03%.808
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wojciechowice dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny"0,03%.680
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Drygulec0,05%.1272
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane – Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliszany0,04%.994
.Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,04%.894
.XXVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 marca 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.650
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Magazyn chłodniczy produktów spożywczych0,02%.553
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach, 27-532 Wojciechowice 50 informuje o wolnym stanowisku pracy na zastępstwo: Pracownik socjalny0,04%.906
.Inspekcja weterynaryjna powiadamia, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 4- 13 kwietnia 2013r., ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie0,02%.407
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że w dniu 03.04.2013r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie odbędzie się szkolenie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw0,02%.542
.Wielkanocne śniadanie0,03%.853
.INFORMACJA: w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym przeznaczonym do oddania w najem w miejscowości Sadłowice0,04%.967
.Starostwo Powiatowe w Opatowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu0,04%.898
.Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie magazynu chłodniczego produktów spożywczych zlok0,02%.589
.INFORMACJA w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Stodoły-Wieś i Jasice0,04%.1140
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy na zastępstwo „Pracownik socjalny” w ramach projektu pn. Lepsze jutro-aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem sp0,02%.614
.Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy na zastępstwo „Pracownik socjalny” w ramach projektu pn. Lepsze jutro-aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem sp0,03%.821
.Informacja dla Uczestników postępowania: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Drygulec0,03%.739
.DYŻUR DORADCY ROLNEGO W URZĘDZIE GMINY W WOJCIECHOWICACH0,02%.563
.Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny" o0,02%.626
.Informacja dla Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w miejscowoś0,03%.723
.Informacja dla Uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w miejscowoś0,03%.773
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2013 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO - usuwanie odpadów niebezpiecz0,04%.980
.Zarządzenia 20130,05%.1175
.Zarządzenia 20120,05%.1179
.RGR.271.3.2013 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:0,02%.601
.KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJCIECHOWICACH0,04%.1094
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2013 rok wydawane będą od dnia 16.04.2013r. do dna 30.04.2013r.0,03%.701
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: „Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Lisowie”0,03%.783
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20130,03%.731
.W Listopadzie 2012r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej0,03%.691
. Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 28 marca 2013r. ustaliła stawki za odbiór odpadów komunalnych:0,03%.852
.Dopłaty do materiału siewnego w 2013 roku0,02%.467
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2013 rok wydawane będą od dnia 16.04.2013r. do dnia 30.04.2013r.0,03%.664
.XXIX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,04%.935
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 20130,03%.876
.Ogłoszenie: Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenie na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2013 rok wydawane będąco dnia 17.05.2013 r. ( piątek )0,02%.509
.Test0,00%.1
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach uprzejmie informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Marta Salińska0,03%.837
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach uprzejmie informuje, iż w wyniku prowadzonego naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY wybrana została Pani Marta Salińska0,02%.551
. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.0,03%.779
.Zarządzenie Nr 0050.237.2013 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach0,04%.980
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek0,03%.673
.INFORMACJA DOTYCZĄCA DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO KATEGORII ELITARNY LUB KWALIFIKOWANY POCHODZĄCEGO Z ZAKUPÓW W ROKU 2012/20130,02%.462
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na „Odbudowie drogi gminnej nr 004514T Koszyce0,02%.616
.Harmonogram zebrań wiejskich w sołectwach Gminy Wojciechowice w 2013r.0,03%.755
.Zarządzenie Nr 0050.239.2013 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 13 maja 2013 roku w sprawie zwołania zebrania Wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Ługi.0,03%.714
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny o dł. Ok. 150 m0,02%.561
.P. O. Ś. - Download0,01%.153
.DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOJCIECHOWICE0,03%.807
.Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuję XV edycję konkursu p.n. Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku.0,02%.529
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sadłowice0,03%.664
.UWAGA zmiana miejsca zebrania wiejskiego w miejscowości Gierczyce0,02%.537
.Informacja dla osób, które nie złożyły jeszcze deklaracji śmieciowej0,03%.637
.Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków0,01%.163
.Ogłoszenie o udzeleniu zamówienia - Roboty budowlane - Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 1+000,00 do km 1+812,00; Odbudowa drogi gminnej Nr 004492T Sadłowice-Kolonia od km 0+50,01%.352
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 24 CZERWCA 2013 !!!0,04%.1018
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Orłowinach0,02%.522
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE DEMONTAŻ, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY0,02%.626
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Stodoły-Wieś i Jasice0,04%.1146
.Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że w dniach od 1 czerwca do 8 lipca 2013 r. na terenie województwa świętokrzyskiego w wylosowanych gospodarstwach rolnych zostanie przeprowadzone badanie struk0,02%.533
.PILNE - Informacja dla wykonawców: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Orłowinach0,02%.398
.Wdrażanie Naziemnej Telewizji Cyfrowej (NYC) w Województwie Świętokrzyskim – CYFROWA TELEWIZJA W TWOIM DOMU0,02%.502
.Naziemna Telewizja Cyfrowa (NYC)0,02%.550
.RGR.271.4.2013.KM Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice.0,03%.877
.INFORMACJA XXX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 12 czerwca 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.807
.IMGW PIB OSTRZEGA: Burze z gradem w woj. świętokrzyskim od 10:00/04.06.2013 do 22:00/06.06.2013, opady deszczu od 20 mm do 30 mm0,03%.863
.Gminny Ośrodek Kultury0,11%.2691
.Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechowice0,03%.821
.Informacja o zmianie treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechowice0,02%.463
.Uwaga producenci rolni!!! Zmiany w dopłatach do materiału siewnego0,02%.533
.IMGW PIB OSTRZEGA: Burze z gradem w woj. świętokrzyskim od 12:00/07.06.2013 do 24:00/07.06.2013, opady deszczu od 20 mm do 30 mm0,02%.573
.Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechowice0,02%.484
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,02%.548
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na odbudowie drogi gminnej Nr 004521T Stodoły Koloni0,03%.749
.Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr 004514T Koszyce-Mierzanowice od km 0+000,00 do km 0+400,00 i Odbudowa drogi gminnej nr 004535T Mikułowice-Jasice od km0,01%.315
.Ogłoszenie: Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont placu wokół świetlicy wiejskiej w Gierczycach – przed budynkiem0,03%.760
.Mapy0,01%.178
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowe cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek0,02%.401
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasice0,03%.646
.PILNE! - Informacja dla wykonawców Odbudowa drogi gminnej nr 004514T Koszyce-Mierzanowice ; Odbudowa drogi gminnej nr 004535T Mikułowice-Jasice0,01%.246
.INFORMACJA XXXI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.706
.Ogłoszenie nr 246390 – 2013: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,02%.566
.AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA Opis czynności, jakie musza podjąć beneficjenci działań PROW 2007-2013 oraz płatności do gruntów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez powodzie,0,03%.736
.Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Wojciechowice0,03%.773
.Gmina Wojciechowice - Kunice0,01%.207
.Gmina Wojciechowice - Jasice0,02%.396
.Gmina Wojciechowice Wojciechowice0,02%.498
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że w dniach od 28.06.2013r. do 30.06. 2013r. w godz. 800 – 1500 pracownicy Zakładu Komunalnego w Bidzinach razem z przedstawicielem wykonawcy będzie rozw0,02%.444
.AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE0,02%.457
.Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych z terenu Gminy Wojciechowice0,01%.215
.Deklaracja0,06%.1505
.Jak wyrzucać śmieci? Recykling to nie moda, to konieczność!0,03%.659
.Gospodarka odpadami - DOWNLOAD0,00%.114
.Gospodarka odpadami0,00%.108
.Za rok 20120,06%.1402
.Za rok 20110,03%.872
.Referat Gospodarki Komunalnej0,02%.515
.Ogłoszenie: Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że Fundacja ''Światło -Życie'' w dniu 26 czerwca 2013 r złożyła ofertę na realizację zadania0,02%.596
.KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJCIECHOWICACH0,06%.1553
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont placu wokół świetlicy wiejskiej w Gierczycach – przed budynkiem0,02%.599
.Referaty0,12%.3129
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wojciechowice przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości0,02%.573
.Ostrzeżenie Nr 56 - Burze z gradem od 2013-07-05 14:00:00 do 2013-07-06 02:00:000,03%.685
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie rozgraniczenia działek położonych w miejscowości Gierczyce0,02%.593
.Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko pracy: Asystenta rodziny0,02%.493
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont placu wokół świetlicy wiejskiej w Gierczycach-przed budynkiem.0,02%.586
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont placu wokół świetlicy wiejskiej w Gierczycach – przed budynkiem0,02%.415
.Zapytanie cenowe pn. Wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie, pobór i zrzut wody z cieku bez nazwy na potrzeby stawów w miejscowości Gierczyce na działce o numerze ewidencyjnym 62/2.0,02%.534
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej nr 004514T Koszyce-Mierzanowice od km 0+000,00 do km 0+400,00 i Odbudow0,02%.586
.Agencja Rynku Rolnego wstępnie podsumowała dopłaty do materiału siewnego w 2013 Do dnia 08.07.2013 r. ARR rozpatrzyła ponad 41 tys. wniosków0,02%.487
.Obwieszczenie o wszczęciu post. adm. w spr.wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na Przebudowie linii energetycznych potrzeb nietrakcyjnych i budowę stracji0,02%.605
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,04%.1011
.Ankieta dotycząca preferencji przewozowych mieszkańców0,02%.621
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont placu wokół świetlicy wiejskiej w Gierczycach-przed budynkiem.0,02%.421
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 60 - upał od dnia 04.08.2013 godz. 12:00 do dnia 08.08.2013 godz.19:300,02%.550
.Wyprawka szkolna 20130,02%.556
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Stodoły-Wieś i Jasice0,03%.740
.Wsparcie finansowe na unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB0,02%.549
.Informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą i gospodarstw niezamieszkałych (zamieszkałych czasowo)0,02%.553
.Informacja o pojemnikach na zużyte baterie i przeterminowane leki0,02%.572
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 62 - silne burze z gradem od dnia 09.08.2013 godz. 14:00 do dnia 10.08.2013 godz.06:000,02%.558
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont drogi gminnej Nr 004503T Łukawka-Stodoły-Wieś od km 0+650,00 do km 0+835,000,02%.439
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach0,01%.272
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: Remont drogi gminnej Nr 004503T Łukawka-Stodoły-Wieś od km 0+650,00 do km 0+835,0,02%.450
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania pn: Przekształcenie wiaty garażowej na warsztat samochodowy0,02%.556
.INFORMACJA Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, wyw0,02%.476
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sadłowice0,02%.538
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że w wyniku otwartego naboru do zatrudnienia na stanowisko: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowicach wybrana zastała Pani Dominika Kędziora zamieszkała0,02%.453
.INFORMACJA: XXXII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 03 września 2013 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.683
.DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW0,02%.609
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nier0,02%.603
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, wywieszony został wykaz nie0,02%.583
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że do 30 września 2013 r. należy uiścić pierwszą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych0,02%.570
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 25 PAŻDZIERNIKA 2013 !!!0,02%.550
.X0,02%.513
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przezn0,02%.515
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału nieruchomości w miejscowości Jasice0,02%.559
.Ogłoszenie: Powiadamia się, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 1-10 października 2013r. Ochronne szczenienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.0,02%.426
.20 września br. rozpoczeły się konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 - 20200,02%.530
.Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 27 września 2013r podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w roku 2013” z Woj0,02%.610
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasice0,03%.739
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 273 o pow. 25,02 ha położonej w miejscowości Jasice0,02%.481
.Ogłoszenie - Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustaw0,02%.568
. XXXIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 15 października 2013 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.537
.W dniu 09.10.2013 roku odbył się odbiór odbudowy dwóch dróg gminnych: droga nr 004514T Koszyce-Mierzanowice od km 0+000,00 do km 0+400,00 oraz drogi nr 004535T Mikułowice-Jasice od km 1+092,00 do km 10,03%.724
.W dniu 09.10.2013 roku odbył się odbiór odbudowy dwóch dróg gminnych: droga nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 1+000,00 do km 1+812,00 oraz drogi nr 004492T Sadłowice-Kolonia od km 0+530,00 do km 1+20,03%.684
.Za rok 20130,10%.2434
.Oświadczenia Majątkowe Download0,01%.324
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro pod nazwą: „Konserwacja cieku w miejscowości Kaliszany” - działka ewidencyjna nr 3450,02%.424
.Gmina Wojciechowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Kompleksową obsługę budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej wybranymi jednostkami organizacyjnymi0,03%.676
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału nieruchomości o numerze ewidencyjnym 273 o pow. 25,02 ha położonej w miejscowośc0,02%.510
.Wyjaśnienie w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego Kompleksowej obsługi budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej wybranymi jednostkami organizacyjnymi0,02%.527
.W dniu 18.06.2013r. odbył się odbiór inwestycji pod nazwą: Remont pomieszczeń w budynku świetlicy w Lisowie0,02%.549
.W dniu 24.09.2013r. odbył się odbiór inwestycji pod nazwą: Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w miejscowości Drygulec0,02%.598
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łukawka0,03%.858
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach ; Numer ogłoszenia 436248 – 20130,07%.1700
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na realizację zamówienia w wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro pod nazwą: Konserwacja cieku w miejscowości Kaliszany0,01%.364
. Gmina Wojciechowice zwraca się o zapytanie na wykonanie projektu budowy 120 przydomowych biologicznych oczyszczali ścieków (PBOŚ) w miejscowościach położonych na terenie Gminy Wojciechowice, działaj0,03%.727
.Projekty budowlane - Stadion0,01%.342
.Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poż0,03%.771
.Nowy formularz ofertowy - zapytanie na wykonanie projektu budowy 120 przydomowych biologicznych oczyszczali ścieków (PBOŚ) w miejscowościach położonych na terenie Gminy Wojciechowice0,02%.579
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowanie odcinka rowu krytego położonego w miejscowości Wojciechowice0,03%.735
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje o sposobie wycinki drzew z lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, tzn. prywatnych.0,02%.503
.Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 620.000,00PLN dla Gminy Wojciechowice w 2013 roku0,02%.582
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Jasice0,03%.679
.Informacja o wynikach zapytania na wykonanie projektu 120 przydomowych biologicznych oczyszczali ścieków (PBOS)0,02%.397
.UWAGA!!! Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno - rekreacyjno - sportowego w Woj0,03%.679
.Zapytanie cenowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach0,03%.834
.Odpowiedz na zapytanie dotyczy Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 620.000,00PLN dla Gminy Wojciechowice w 2013 roku0,02%.476
.UWAGA!! Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno - rekreacyjno - sportowego w Wojc0,03%.802
.Gospodarka nieruchomościami - Download0,04%.905
.Zmiana ogłoszenia Nr 436248-2013 - roboty budowlane pod nazwą Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach0,02%.611
.Uwaga !!! Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowica0,02%.557
.Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach0,02%.566
.Uwaga!!! Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego0,02%.510
.-0,02%.397
.Y0,02%.609
.Uwaga!!! Informacja dla uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego0,03%.665
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwa: Udzielenie0,02%.510
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: zaproszenia do złożenia oferty na Kompleksową obsługę budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej wybranymi jednostkami organizacyjnymi0,02%.519
.Ogłoszenie o unieważnieniu przzetargu0,02%.573
.XXXIV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 listopada 2013 r. godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.676
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach ; Numer ogłoszenia 482232 – 20130,05%.1313
.Projekty Budowlane0,01%.240
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 489960 – 2013 : Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 620 000,00 PLN dla Gminy Wojciechowice w 2013 roku0,02%.424
.Loga0,02%.397
.Zapytanie cenowe na Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2014 rok.0,02%.565
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.12.2013r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,03%.693
.Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został0,02%.589
.Zarzadzenie Nr 0050.288.20130,02%.555
.Mikroporady.pl0,04%.940
.Zawiadomienie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa odcina rowu krytego.0,03%.890
.Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa paliw płynnych w 2014 roku0,02%.595
.INFORMACJA XXXV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,03%.699
.Zyczenia0,02%.505
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Stodoły-Wieś0,03%.776
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sadłowice0,02%.626
.Informacja o wynikach zapytania cenowego: Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2014 rok0,02%.549
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu - NABÓR DO 28 LUTEGO 2014 !!!0,04%.904
.Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych z terenu Gminy Wojciechowice na 2014 rok0,03%.701
.Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych z terenu Gminy Wojciechowice na 2014 rok0,03%.667
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,03%.763
.Dopłaty do materiału siewnego w 2014 roku0,02%.628
. INFORMACJA. W siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Mikułowice0,03%.691
.Rodzaje oraz wysokości świadczeń z pomocy społecznej oraz innych świadczeń wg. obowiązujących przepisów.0,04%.1091
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach0,03%.698
.Zarządzenia 20140,05%.1326
.KIEROWNIK JEDNOSTKI - 20140,05%.1255
.ORGAN - 20140,07%.1886
.INFORMACJA XXXVI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 31 stycznia 2014 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.597
.Ogłoszenie W dniu 29.01.2014 o godz. 10.00 w Rest. Żmigród w Opatowi e odbędzie się szkolenie dla rolników i producentów rolnych.0,02%.603
.Ogłoszenie Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Powiatowy Zespół Doradztwa w Opatowie organizuje szkolenia Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy0,03%.873
.Ogłoszenie Dnia 12 lutego 2014 roku o godzinie 9:00 w Opatowskim Ośrodku Kultury w Opatowie odbędzie się szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, oraz zasad udzielania pierwsze0,03%.678
.INFORMACJA: Ogłoszony został I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Łukawka0,03%.768
.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oceny - Stadion 21.1.20140,00%.1
. INFORMACJA Podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Jasice0,05%.1393
.Szkolenie dla rolników0,02%.516
.SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW0,02%.583
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego, dotyczy: Odbudowa drogi gminnej Nr 004504T Łukawka - Orłowiny Wieś na odcinku o długości około0,04%.964
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego, dotyczy: Odbudowa drogi gminnej Nr 004520T Łopata koło Sendrowicza na odcinku o długości około0,02%.471
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego, dotyczy: Odbudowa drogi gminnej Nr 004541T Bidziny koło Guzika na odcinku o długości około 57070,02%.435
.Urząd Gminy Wojciechowicach organizuje wyjazd na XX Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH Kielce.0,02%.440
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.12.2013r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,03%.646
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 28 LUTEGO 2014 !!!0,03%.772
.Harmonogram wywozu nieczystości stałych i surowców wtórnych z terenu Gminy Wojciechowice na 2014 rok0,04%.1026
.Szkolenia z zakresu doradztwa środków ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym0,02%.466
.INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW0,03%.640
.OGŁOSZENIE O NABORZE – SCHEMATOM STOP! – CZŁONEK MOBILNEJ GRUPY INTERDYSCYPLINARNEJ0,03%.719
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa słupowej stacji transformatorowej Gierczyce 40,02%.507
.INFORMACJA XXXVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 lutego 2014 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.606
.WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,02%.529
.Informacja o wynikach naboru – SCHEMATOM STOP! Członek Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej0,02%.387
.SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - PILOTAŻ0,03%.699
. REGULAMIN PROJEKTU0,03%.698
.Uchwały 20140,07%.1796
.Budżet 20140,01%.298
.Budżet na 2014 rok0,03%.868
.Informacja o rezygnacji z zatrudnienia - Członek Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w ramach projektu: SCHEMATOM STOP!0,01%.245
.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie informuje, że: W dniu 27 marca 2014 r. (czwartek); w godz. od 10:00 do 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wojciechowice przyjmowane będą zeznania roczne.0,02%.438
.Zapraszamy na DARMOWE szkolenia organizowane przez Unię Europejską we współpracy ze stowarzyszeniem Humaneo. EKOBIZNES SIĘ OPŁACA0,02%.557
.INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW0,02%.590
.VIII EDYCJI KONKURSU EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 20140,02%.450
.Rolnictwo- Ochrona zwierząt- DOWNLOAD0,01%.154
.OGŁOSZENIE O NABORZE-SCHEMATOM STOP! – CZŁONEK MOBILNEJ GRUPY INTERDYSCYPLINARNEJ0,02%.399
.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJCIECHOWICACH ZAPRASZA OSOBY BEZROBOTNE, KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W VII EDYCJI PROJEKTU POD NAZWĄ LEPSZE JUTRO – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO &#0,02%.422
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Odbudowa drogi gminnej Nr 004504T Łukawka - Orłowiny Wieś na o0,03%.691
.Urząd Gminy w Wojciechowicach posiada do sprzedania gruz powstały z wyburzenia budynku byłej hydroforni w miejscowości Bidziny0,03%.702
.Informacja o przystąpieniu do projektu.0,02%.409
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Odbudowa drogi gminnej Nr 004520T Łopata koło Sendrowicza na o0,03%.671
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: Odbudowa drogi gminnej 004541T Bidzin koło Guzika na odcinku o0,03%.854
.Lista odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa świętokrzyskiego0,02%.508
.Jednostki Gminne - OPS - Download0,01%.130
.Test0,02%.609
.Download0,01%.211
.Zapytanie cenowe Na wykonanie dokumentacji w zakresie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowościach położonych na terenie Gminy Wojciechowice, w technologii SBR0,02%.622
.Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,02%.550
.Test0,02%.440
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,03%.712
.Adopcja0,02%.461
.Informacja o wynikach naboru–SCHEMATOM STOP! Członek Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej0,01%.289
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY0,01%.270
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY0,01%.260
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wojciechowice0,03%.875
.Zarząd Koła Łowieckiego PUSTUŁKA w Ożarowie informuje że zgłoszenia dotyczące szkód łowieckich powstałych w uprawach i płodach rolnych za które odpowiedzialność przejmuje dzierżawca obwodu łowieckiego0,04%.1120
.Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach wzorem lat ubiegłych organizuje XVI edycję konkursu p.n. Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku0,02%.385
.X0,01%.289
. Wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego0,09%.2367
.Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs pn.: Piękna i przyjazna dla środowiska Wieś Świętokrzyska0,02%.423
.INFORMACJA XXXVIII sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.722
.INFORMACJA - termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.626
.INFORMACJA - termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi0,02%.548
.DYŻUR DORADCY ROLNEGO W URZĘDZIE GMINY W WOJCIECHOWICACH0,02%.546
.Spotkanie z dnia 18.03.2014r0,02%.470
.Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracy Pracownik socjalny.0,02%.560
.Informacja dotycząca naboru na stanowisko pracy Asystent rodziny.0,02%.574
.Informujemy, że Świętokrzyska Izba Rolnicza organizuje XVI edycję konkursu p.n. Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku0,02%.431
.Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Odbudowa drogi gminnej Nr 00450T Łukawka - Orłowiny Wieś na odcinku o długości około 650 mb0,02%.490
.Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Odbudowa drogi gminnej Nr 04520T Łopata koło Sendrowiczana na odcinku o długości około 762 mb0,03%.684
.Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Odbudowa drogi gminnej Nr 00450T Łukawka - Orłowiny Wieś na odcinku o długości około 650 mb0,02%.477
.Obwieszczenie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Odbudowa drogi gminnej Nr 004541T Bidziny koło Guzika na odcinku o długości około 507 mb0,03%.639
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2014 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO0,02%.622
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2014 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 14 000 EURO0,03%.676
.Zestawienie złożonych ofert na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2014-2017 oraz Gminną Ewidencję Zabytków0,02%.572
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20140,02%.558
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004520T Łopata koło Sendrowicza od km 0+000 do km 0+620 i Odbudowa drogi gminnej Nr 004548T Lisów-Kolonia Lisów od0,03%.888
.życzenia wielkanocne 20140,02%.497
.Informacja o wynikach zapytania na wykonanie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Wojciechowice na lata 2014-2017 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków0,02%.572
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że od l kwietnia 2014 roku pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Opatowie Pan Zbigniew Kaczorek pełnić będzie dyżur w Urzędzie Gminy w Wojciecho0,01%.367
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2014 rok wydawane będą od dnia 10.04.2014r. do dnia 30. 04. 2014 r.0,01%.382
.Życzenia 20140,02%.519
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU0,02%.632
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU0,02%.539
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Gierczyce 4 linii elektroenergetycznej napowietrzna-kabl0,02%.483
.Informacja - zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych0,01%.261
.Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy pod nazwą Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Bidzinach w gminie Wojciechowice0,04%.991
.Informacja0,03%.722
.Zarządzenie Nr 120.158.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 23 kwietnia 2014r w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.521
. Informacja sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20130,02%.629
.INFORMACJA - zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r0,03%.708
.Badanie mięsa świń i dzików na obecność włośni0,02%.634
.Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,04%.957
.PROJEKTY BUDOWLANY: Odbudowa drogi gminnej Nr 004548T Lisów-Kolonia Lisów od km 0+850 do km 1+1880,01%.247
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.983
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 marca 2012 r. godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,04%.982
.Szymon Mikołaj Sidor - Wójt Gminy0,03%.712
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,03%.638
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice oraz trudnodostępne na rok 2014 (od lipca do grudnia)0,03%.826
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice oraz trudnodostępne na rok 2014 (od lipca do grudnia)0,03%.669
.Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy szkole podsta0,02%.445
.OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.607
.Obwieszczenie0,02%.489
.Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości0,01%.180
.WOJT GMINY WOJCIECHOWICE oglasza otwarty konkurs ofert na realizacjię zadania publicznego z zakresu: pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej ty0,02%.518
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek0,02%.519
.Lepsze jutro - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wojciechowice0,02%.465
.Asd0,00%.1
.KARTA DUŻEJ RODZINY0,02%.417
.Ogłoszenie o naborze osób do komisji konsultacyjnej opisującej oferty na realizację zadań publicznych0,02%.431
.Wojciechowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,03%.802
.Pliki0,01%.204
.OBWIESZCZENIE0,02%.581
.INFORMACJA Podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w0,02%.549
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE O PODPISANIU UMOWY DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PROGRAMU REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU0,02%.411
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE O PODPISANIU UMOWY DOTACJI NA DOFINANSOWANIE PROGRAMU REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU0,02%.511
.Rejestry testowe0,00%.1
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.0,02%.429
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na wykonanie rozgraniczenia działek położonych w miejscowości Kunice0,02%.522
.ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ: PLACU ZABAW ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU: MODERNIZACJA 3 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WOJCIECHOWICE0,02%.450
.Zał. nr 5 –szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –wyposażenie SP w Gierczycach0,02%.434
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii energetycznych potrzeb nietrakcyjnych i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV0,02%.541
.Unieważnienie zapytania ofertowego - NA DOSTAWĘ I MONTAŻ: PLACU ZABAW ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA 3 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WOJCIECHOWICE”0,02%.449
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek0,02%.599
.Warsztaty0,02%.418
.Obwieszczenie W sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego0,02%.585
.LX SESJA RADY GMINY0,02%.500
.Wybory Uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej0,09%.2235
.W dniu 10.07.2014 odbył się odbiór zadania pod nazwą: Odbudowa drogi gminnej Nr 004520T Łopata koło Sendrowicza od km 0+000 do km 0+620 i Odbudowa drogi gminnej Nr 004548T Lisów-Kolonia-Lisów od km 0+0,02%.570
.ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ: PLACU ZABAW ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU: MODERNIZACJA 3 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WOJCIECHOWICE0,02%.561
.Przedłużony termin składania deklaracji członkowskich do Spółki Wodnej w Wojciechowicach0,02%.474
.Dostęp do ksiąg wieczystych przez Internet0,02%.517
. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Ekodol" w Sandomierzu sprzedaż wapna nawozowego0,00%.1
.OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO0,02%.486
.Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania budowy sieci gazowej średniego ciśnienia0,02%.603
.Informacja o wynikach zapytania ofertowego: na dostawę i montaż placu zabaw oraz urządzeń i wyposażenia w ramach projektu Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Wojciechowice.0,02%.411
.Informacja o wynikach zapytania cenowego na wykonanie: czynności polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Gierczyce.0,02%.539
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu - NABÓR DO 5 WRZEŚNIA 2014 !!!0,02%.571
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu - NABÓR DO 5 WRZEŚNIA 2014 !!!0,02%.495
. Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego: przebudowa linii energetycznych potrzeb nietrakcyjnych i budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV, PTO0,02%.426
.Świętokrzyska Izba Rolnicza przekazuje do wiadomości i wykorzystania Instrukcję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odnośnie składania powiadomień do Agencji' Rynku Rolnego o pomoc Unii Europejskiej0,01%.357
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,02%.501
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,02%.423
.INFORMACJA XLI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2014 r. godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.533
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004521T Stodoły-Kolonie –Kunice0,03%.652
. Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza konsultacje nad projektem Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 240,02%.616
.Gmina Wojciechowice zwraca się o zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro pod nazwą: Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej wraz z zago0,02%.462
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą0,04%.961
.Przedmiary - roboty budowlane pod nazwą Remont drogi gminnej Nr 004504T Łukawka-Orłowiny przez wieś w km od 0+400 do km 0+750 i Remont drogi gminnej Nr 004544T Ługi-Smugi w km od 0+705 do km 0+9550,01%.154
.Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż0,02%.461
.Agencja Rynku Rolnego apeluje do Producentów owoców i warzyw o niezwłoczne uzupełnienie powiadomień dotychczas złożonych do Oddziałów Terenowych ARR oraz o pilne składanie kolejnych przez tych, którzy0,02%.533
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny0,04%.1097
.Utylizacja ubocznych produktów pochodzenie zwierzęcego0,02%.415
.INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH0,02%.397
.Stawki pomocy UE w zł/kg za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku owoców lub warzyw0,02%.438
.Wybory Samorządowe 2014r.0,16%.4005
.Projekt budowlany - Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny0,01%.197
.Trwają kontrole u Producentów poszkodowanych embargo0,01%.345
.Informacja dla rolników0,02%.509
.Informacja dla producentów owoców i warzyw0,01%.347
.Informacja dla producentów rolnych0,02%.535
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 004541T Bidziny Kolonia koło Guzika w km od 0+400 do km 0+9070,03%.825
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.09.2014 upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarownie odpadami komunalnymi0,01%.369
.OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii energetycznej potrzeb nietrakcyjnych i budowa stacji t0,02%.580
.Uwaga!!! producenci owoców i warzyw dokonujący wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję0,02%.392
.Producenci owoców i warzyw ! Agencja Rynku Rolnego informuje. Że korekty powiadomień są tylko i wyłącznie uzupełnieniem wcześniej złożonych powiadomień.0,02%.530
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2014 – ETAP II O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO0,02%.541
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2014 – ETAP II O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO0,02%.575
.Zał.3 do Archiwum0,02%.552
.Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opatowie informuje, że w związku z drastycznym spadkiem w 2014r. cen skupu porzeczki czarnej i wiśni zaproponowano udzielenie pomocy w formie de minimis ze środków0,02%.534
.Szanowni Państwo, Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bio-gazownie.edu.pl, gdzie prezentujemy materiały związane z biogazowniami0,03%.876
.Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach zaprasza na szkolenia organizowane w Modliszewicach0,02%.538
.Informacja Gminnej komisji wyborczej w Wojciechowicach0,02%.394
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa linii energetycznej potrzeb nietrakcyjnych i budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, PTO Ostr0,02%.616
.Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i0,02%.419
.INFORMACJA: Podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy0,02%.603
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE "REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU - ETAP II"0,02%.537
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE "REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2014 ROKU - ETAP II"0,02%.417
.Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 647.000,00PLN dla Gminy Wojciechowice w 2014 roku0,02%.567
.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wojciechowice o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechowice, wraz z prognozą oddziaływania0,05%.1302
.Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych0,02%.583
.Projekt Pomysł na siebie0,02%.481
.UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!0,02%.416
.UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!0,01%.377
.Komunikat prasowy ARR- zakończenie przyjmowania powiadomień0,02%.424
.Komunikat prasowy ARR- zakończenie przyjmowania powiadomień0,02%.438
.Uwaga producenci owoców i warzyw ! - Komunikat ARR0,01%.364
.Nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)0,02%.505
.Informacja o meloriacji wodnej0,02%.539
. XLIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,02%.588
.Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2014 roku — etap II0,02%.553
.Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2014 roku — etap II0,02%.446
.Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa0,02%.551
.Informacja odnośnie 3 małych piesków0,03%.726
.Informacja odnośnie 3 małych piesków0,02%.473
.CZAD ZABIJA - BADŹ CZUJNY!!! Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!0,02%.483
.Zarządzanie kryzysowe0,01%.130
.ZAPYTANIE CENOWE Gmina Wojciecho zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy pod nazwą: Zakup energii elektrycznej0,02%.420
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 31 GRUDNIA 2014 !!!0,02%.422
.Zarządzenie Nr 0050.394.2014 Wójta Gminy Wojciechowice w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wojciechowice0,02%.519
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 31 GRUDNIA 2014 !!!0,02%.400
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału działki0,02%.512
.Zapytanie cenowe - Zakup paliw płynnych na 2015 rok0,02%.550
.Zarządzenie Nr 0050.392.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie przygotowania i przedłożenia Radzie Gminy w Wojciechowicach projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu0,03%.646
.ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 21 listopada 2014r.w sprawie: ogłoszenia pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż busa marki LTV CONWOY, rok produkcji 190,02%.584
.POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy w Wojciechowicach0,03%.665
.BEZPŁATNE KONSULTACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH0,02%.406
.Zarządzenie Nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej włas0,02%.417
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2014r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje nal0,02%.489
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2015 miejsca trudnodostępne0,02%.610
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20150,03%.853
. Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2014r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduj0,02%.391
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w0,02%.570
. II sesja Rady Gminy w Wojciechowicach się w dniu 10 grudnia 2014 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.619
.Zapytanie cenowe: Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2015 rok0,02%.590
.Zarządzenie Nr 0050.6.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowiąc0,02%.419
.INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2014 r. (tj. środa) Urząd Gminy w Wojciechowicach będzie nieczynny od godziny 12.30.0,02%.513
.INFORMACJA III sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.549
.Uchwały 20150,07%.1896
.ORGAN - 20150,05%.1358
.W dniu 30.01.2015 roku o godzinie 10-tej w budynku GOK-u w Wojciechowicach odbędzie się szkolenie dla rolników0,01%.376
.W dniu 30.01.2015 roku o godzinie 10-tej w budynku GOK-u w Wojciechowicach odbędzie się szkolenie dla rolników0,02%.450
.Informacja dla pacjentów POZ0,02%.430
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2015 miejsca trudnodostępne0,02%.541
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20150,03%.747
.Informacja dla pacjentów POZ0,02%.552
.KIEROWNIK JEDNOSTKI - 20150,03%.871
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału działki0,02%.493
.Zamówienia publiczne0,01%.135
.Zamówienia publiczne z 2015 roku0,07%.1693
.Za rok 20140,10%.2461
.Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro - download0,01%.148
.Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - dwnload0,01%.137
.WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN Z 2003 ROKU0,05%.1186
.WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ AUTOBUSU MARKI AUTOSAN Z 2003 ROKU0,02%.488
.Uchwały0,02%.547
.Komunikat0,02%.415
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,03%.668
.Wybory do Izb Rolniczych 20150,01%.132
.Wybory do izb rolniczych - download0,01%.136
.Zarządzenia 20150,05%.1259
.INFORMACJA IV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 11,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,02%.512
.Harmonogram zebrań sprawozdawczo wyborczych w sołectwach Gminy Wojciechowice w 2015r.0,03%.822
.Budżet na 2015 rok0,04%.972
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu - NABÓR DO 28 lutego 2015 roku !!!0,01%.365
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu - NABÓR DO 28 lutego 2015 roku !!!0,02%.395
.Ogłoszenie w spraiwe otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,02%.547
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,03%.863
. DYŻURY NAUCZYCIELI PODCZAS FERII ZIMOWYCH0,03%.645
.Agencja Rynku Rolnego uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II).0,02%.397
.INFORMACJA V sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 27 lutego 2015 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,03%.682
.Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 10.05.20150,07%.1809
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach uprzejmie informuje, że w dniu 4 marca 2015r. ( środa)0,01%.326
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,03%.642
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz lokalu przeznaczonego do najmu w miejsco0,04%.905
.Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 004510T Kaliszany-Buszkowice w km 0+000 do km 0+8300,04%.954
.Komunikat0,02%.476
.Informacja Wójt Gminy Wojciechowice podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,03%.843
.Nie Wypalaj Traw !!0,01%.321
.Tabele sygnałów alarmowych0,02%.398
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY0,03%.667
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2015 rok wydawane będą od dnia 25. 03. 2015 r. ( środa) do dnia 30. 04. 2015 r. (czwartek)0,02%.437
.Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie odsete0,02%.443
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego0,01%.345
.Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie odsete0,01%.348
.OBWIESZCZENIE Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia że od decyzji Nr 1/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2015r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Os0,02%.629
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ASYSTENT RODZINY0,01%.333
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Jasice i Wojciechowice0,02%.550
.KOMUNIKAT dotyczący zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.0,01%.152
.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.0,03%.795
.Komunikat ws. dopłat do materiału siewnego0,01%.356
.Regulamin organizacyjny0,08%.1989
.Rolnictwo - Download0,03%.773
.Regulamin organizacyjny0,08%.1986
.Rolnictwo - Download0,03%.770
.Pomoc0,02%.585
.Statystyka0,08%.2068
.Witamy0,11%.2800
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,00%.56
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,02%.546
.Informacja dotycząca wyborów do rad powiatowych świętokrzyskiej izby rolniczej0,02%.423
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego inwestycję celu publicznego rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej o odcinek o śr. 200 i długości około 166 m wraz z przyłączem do budynku0,02%.543
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2015 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO0,02%.579
.Wyniki - 2015-05-100,02%.443
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0,03%.854
.INFORMACJA: Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach wyłożony będzie do wglądu w tut. Urzędzie pokój nr 16 w dniach od 18.05.2015 r- 22.05.2015 r0,01%.348
.Ochrona środowiska - Azbest: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 2015 O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO0,01%.161
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0,03%.848
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0,03%.848
.Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego0,03%.848
.Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego0,02%.590
.Poradnik0,02%.393
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,03%.828
.INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE PSÓW I KOTÓW0,00%.115
.Witamy0,11%.2763
.UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!!0,02%.447
.UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!!0,00%.2
.UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!!0,02%.562
.Witamy0,11%.2757
.Witamy0,11%.2754
.Witamy0,11%.2750
.Witamy0,11%.2747
.Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice0,02%.519
.BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY0,02%.479
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jasice0,02%.495
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowosci Wojciechowice0,03%.789
.Wybory ławników kadencja 2016 - 20190,06%.1425
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Bidziny0,02%.578
. IX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,02%.486
.OSTRZEŻENIE Nr 270,02%.545
. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2015 ROKU0,03%.783
. INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.06.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,02%.542
.INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.06.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,01%.183
.INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WOJCIECHOWICE BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2015 ROKU0,01%.214
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 17 LIPCA 2015 ROKU !!!0,03%.713
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 17 LIPCA 2015 ROKU !!!0,01%.186
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że dysponuje do wynajęcia i wydzierżawienia:0,05%.1184
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice0,03%.690
.Gospodarka nieruchomościami - Dzierżawa0,00%.81
.Gospodarka nieruchomościami - Informacje0,00%.83
.OSTRZEŻENIE Nr 270,00%.56
.OSTRZEŻENIE NR 280,01%.296
.Gospodarka nieruchomościami - mienie komunalne do sprzedaży0,09%.2239
.OSTRZEŻENIE Nr 300,02%.425
.Informacja W dniu 09-07-2015 w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach wystąpiła awaria linii telefonicznej (15) 8614023.0,00%.125
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości: Kaliszany i Sadłowice0,01%.263
.Referendum 20150,06%.1449
.Straż Radzi i Apeluje0,02%.499
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,02%.545
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,03%.675
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,01%.378
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,01%.296
.Zapytanie cenowe: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Wojciechowice0,02%.468
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,00%.126
.SPIS INWENTARYZACYJNY NIERUCHOMOŚCI, PRZEDSIĘBIORSTWA, ZAKŁADÓW I INNYCH JEDNOSTEK0,01%.267
.Ostrzeżenie Nr 35 - Silne Burze z Gradem0,01%.311
.W związku z pismem Ministra Środowiska informujemy, iż w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności rozpoczyna się realizacja opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacj0,01%.243
.Informacja - X sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,02%.502
.Głośna próba syren alarmowych0,01%.344
.Sesja 31.07.20150,03%.773
.Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowa0,01%.281
.ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 370,01%.277
.KOMUNIKAT PREZESA ARR - UWAGA PRODUCENCI MLEKA0,02%.455
.Komunikat Polskich Sieci Energeycznych0,02%.452
.KOMUNIKAT PREZESA - ARR UWAGA PRODUCENCI MLEKA0,01%.310
.W związku z pracami nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, LGD zwraca się z prośbą o włączenie się w te prace poprzez zgłaszanie do nas pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnyc0,02%.422
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: „Remont drogi dojazdowej do pół w miejscowości Bidziny w km od 0+044 do km 0+329 ”.0,02%.458
.Wybory do Sejmu i Senatu RP 20150,05%.1267
.Wyprawka szkolna w 2015 r.0,02%.400
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność gminy Wojciechowice0,03%.747
.Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność gminy Wojciechowice0,00%.120
.OBWIESZCZENIE w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa trzech słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV „Stodoły Podgrochoc0,02%.470
. INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - W związku z utrzymującymi się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz na podstawie prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w gminie Wojciechowice0,03%.711
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z GMINY WOJCIECHOWICE DOTYCZĄCA SUSZY0,01%.147
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z GMINY WOJCIECHOWICE0,02%.430
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z GMINY WOJCIECHOWICE0,01%.151
.INFORMACJA XI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 11 września 2015 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.445
.INFORMACJA Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 2 września 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku0,02%.518
.INFORMACJA Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 2 września 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku0,00%.123
.INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.09.2015r. uplywa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,02%.485
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości w miejscowości Sadłowice0,02%.416
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości w miejscowości Kunice0,02%.571
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości w miejscowości Kunice0,03%.863
.INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.09.2015r. uplywa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,00%.116
.W dniu 31.08.2015r. odbyło się spotkanie podsumowujące VIII edycję projektu „Lepsze jutro — aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Wojciechowice"0,02%.396
.Za rok 20140,04%.1045
.Pracownicy Urzędu Gminy 20150,06%.1403
.Radni Gminy Wojciechowice 20150,04%.1096
.Konsultacje projektu: Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku pub0,02%.477
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego inwestycję celu publicznego: Budowia trzech słupowych stacji transformatorowych 15/0,4kV0,02%.499
.Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości (budynku)0,02%.512
.INFORMACJA od ARiMR Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.0,03%.696
.INFORMACJA od ARiMR Pomoc finansowa dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r.0,01%.149
.INFORMACJA wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać do Urzędu Gminy w Wojciechowicach do dnia 21 września 2015r.0,02%.402
.INFORMACJA wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy można składać do Urzędu Gminy w Wojciechowicach do dnia 21 września 2015r.0,01%.151
.INSPEKCJA WETERYNARYJNA uprzejmie informuję, że w dniach 25 września – 4 października 2015r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyją0,02%.629
.INSPEKCJA WETERYNARYJNA uprzejmie informuję, że w dniach 25 września – 4 października 2015r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyją0,00%.106
. REGULAMIN PROJEKTU0,02%.536
. REGULAMIN PROJEKTU0,02%.535
. REGULAMIN PROJEKTU0,02%.535
. REGULAMIN PROJEKTU0,02%.535
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego inwestycję: budowia budynku świetlicy wiejskiej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, podjazdu dla osób niepełnosprawnych i zag0,01%.369
.Gmina Wojciechowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015-2022:0,02%.564
.ZAPYTANIE CENOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn.zm.), zwracam się z zapytaniem cenowym na wykonanie projektów bu0,02%.435
.ZAPYTANIE CENOWE zwracam się z zapytaniem cenowym na wykonanie projektów budowlanych0,02%.483
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg: budowa budynku świetlicy wiejskiej, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, podjazdu dla osób niepe0,02%.449
.INFORMACJA XII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.419
.Jak Głosować 20150,02%.521
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że w dniach 13 – 15 października 2015 roku przeprowadzony zostanie trening w ramach ćwiczenia RENEGADE - SAREX 15/II przy użyciu gminnego systemu alarmo0,02%.398
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaliszany0,02%.614
. Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą:„Przebudowa wewnętrznej drogi osiedlowej stanowiącej drogę dojazdową do osiedla mieszkaniowego był0,02%.626
.INFORMACJA Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 2 września 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku"0,02%.483
.OBWIESZCZENIE W sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowia linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN — 15kV0,01%.334
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym w miejscowości Wojc0,01%.348
.INFORMACJA Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 2 września 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku"0,01%.176
.Piesek pprzeznaczony do adopcji0,01%.374
.Komunikacja zbiorowa na terenie Gminy - konsultacje.0,02%.433
.Gmina Wojciechowice zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Kompleksową obsługę budżetu Gminy Wojciechowice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi"0,01%.308
.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność0,02%.385
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,02%.439
.ANKIETA na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015-20220,02%.441
.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przebudowa drogi gminnej nr 004523T Kunice-Grochocice w km 1+754 do km 2+5340,02%.493
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kunice0,03%.657
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym w miejscowości0,04%.1133
.Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 29 października 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku – II etap0,03%.662
.Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 29 października 2015r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2015 roku – II etap0,01%.211
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego inwestycję celu publicznego: Przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN – 15kV0,02%.512
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20160,03%.672
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 miejsca trudnodostępne0,03%.777
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 miejsca trudnodostępne0,00%.64
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20160,00%.64
.INFORMACJA XIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 9,40 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.455
.24 grudnia 2015 r (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,01%.375
.ZAPYTANIE CENOWE: Zakup energii elektrycznej0,03%.647
.ZAPYTANIE CENOWE: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH W 2016 ROKU0,02%.425
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przebudowa drogi gminnej Nr 004523T Kunice - Grochocice w km 1+704 do km 2+5340,02%.409
.INFORMACJA XIV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 10:10 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.337
.INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.12.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,01%.376
.OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN – 15kV0,02%.412
.Strategia Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015–20220,05%.1162
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,03%.705
.INFORMACJA Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.12.2015r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.0,00%.79
.INFORMACJA XV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.343
.Apel od Wojewody w sprawie petard i fajerwerków0,02%.418
.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przekazuje Państwu w formie podręcznej książeczki podstawowe dokumenty regulujące proces udzielania pomocy finansowej ze0,02%.420
.Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych0,03%.662
.Szkolenie rolnicze0,02%.464
.Zapytanie cenowe na wykonanie projektów budowlanych0,04%.924
.INFORMACJA XVI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 29.01 2016 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.456
.Zamówienia publiczne z 2016 roku0,03%.816
.Szkolenie rolnicze0,01%.170
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 29 LUTEGO 2016 ROKU !!!0,03%.734
.Złotowka za złotówkę0,01%.254
.Zarządzenia 20160,03%.851
.KIEROWNIK JEDNOSTKI - 20160,04%.1071
.ORGAN - 20160,06%.1465
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaliszany0,01%.213
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice0,01%.382
.SzSzkolenie dla rolników - Stosowanie środków ochrony roslin sprzętem naziemnym, w włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnctwie przy użyciu oprys0,01%.327
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r0,02%.480
.Wyniki badań wody0,04%.1091
.Ogłoszenie w spraiwe otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej0,04%.918
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jasice0,03%.784
.Świadczenie rodzicielskie0,02%.540
.Obwieszczenie wójta gminy Wojciechowice z dnia 08.02.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechowice wraz0,03%.858
.Informacja o zamieszczeniu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wojciechowice, ekofizjografii, prognozy oddziaływania na środowisko w PUBLICZNIE DOSTĘP0,01%.323
.Agencja Rynku Rolnego - Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny0,02%.516
.Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Wojciechowice na lata 2016-20250,02%.624
.Agencja Rynku Rolnego - Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR0,02%.599
.Agencja Rynku Rolnego - Przypominamy o możliwości weryfikacji danych producentów świń i mleka w ARiMR0,00%.89
.Uchwały 20160,06%.1426
.Agencja Rynku Rolnego - Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny0,00%.71
.ARIMR – Zaproszenie na szkolenie – Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 oraz zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 20160,01%.340
.Zaproszenie do udziału w prezentacji ostatecznej wersji Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015-20220,01%.287
.OGŁOSZENIE WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji mate0,02%.558
.ARIMR – Zaproszenie na szkolenie – Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności na rok 2016 oraz zasady przyznawania płatności obszarowych w roku 20160,00%.33
.INFORMACJA XVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 4 marca 2016 r. o godz. 8:00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,02%.533
.Góry Świętokrzyskie odkryte i dostępne0,01%.335
.LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM NA 2016 ROK0,02%.453
.Ogłoszenie Urząd Gminy w Wojciechowicach nformuje, że zezwalenia na uprawę maku na 2016 rok wydawane będą od dnia 07.03.2016r. (poniedziałek) do dnia 31.03.2016r. (czwartek)0,01%.334
.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału działki0,03%.752
.Oferta realizacji zadania publicznego0,02%.483
.Program „Rodzina 500+”0,01%.309
.Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej0,01%.352
.Szkolenie dla rolników - Stosowanie środków ochrony roslin sprzętem naziemnym, w włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzetu stosowanego w kolejnctwie przy użyciu opryski0,00%.32
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIDZINY, JASICE GMINA WOJCIECHOWICE0,04%.929
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 29 LUTEGO 2016 ROKU !!!0,00%.28
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2016 upływa termin dokonywania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi . Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,01%.350
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2016 upływa termin dokonywania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi . Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,00%.56
. XVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach, która odbędzie się w dniu 21 marca 2016 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.490
.Komu przysługuje 500+0,02%.455
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.12.2013r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,01%.367
.Ogłoszenie o zmienie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.0,01%.366
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowościach Smugi oraz Ługi0,02%.521
.Szanowni Państwo, Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bio-gazownie.edu.pl, gdzie prezentujemy materiały związane z biogazowniami0,02%.566
.Szanowni Państwo, Zachęcamy do odwiedzenia strony www.bio-gazownie.edu.pl, gdzie prezentujemy materiały związane z biogazowniami0,02%.564
.Budżet na 2016 rok0,03%.814
.Radni Gminy Wojciechowice 20150,03%.870
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wojciechowice ujemnych skutków przezimowania upraw ozimych prace rozpocznie Gminna Komis0,02%.443
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomośc wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzet0,05%.1150
.KONKURS - PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA-PRZYJAZNA ŚRODOWISKU0,01%.330
.Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Jabłoniom zagraża parch jabłoni0,01%.333
.Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa - Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów - Jabłoniom zagraża kwieciak jabłkowiec0,01%.376
.OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENT RODZINY0,01%.371
.NIE WYPALAJ TRAW !!!0,02%.561
.NIE WYPALAJ TRAW !!!0,00%.124
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 20160,03%.702
.Rodzina 500+ Jak otrzymać wsparcie0,02%.529
.Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wojciechowice w miejscowości Mikułowice0,04%.1055
.Przebudowa drogi gminnej Nr 004514T Koszyce-Mierzanowice0,03%.861
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek0,03%.757
.Rodzina 500+0,01%.330
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kaliszany0,02%.600
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kunice0,02%.537
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice0,03%.669
.Informacja dotycząca naboru na stanowisko Asystent Rodziny0,01%.276
.20160,02%.587
.Analiza gospodarki odpadami0,00%.28
.Informacje0,05%.1377
.Za rok 20150,04%.1026
.Remont drogi gminnej Nr 004519T Stodoły-Kolonie – Łopata koło Bądźwola w km od 0+926 do km 1+8260,04%.945
.Stypendia pomostowe 2016/20170,01%.284
.Agnecja Rynku Rolnego poszukuje powierzchni magazynowych0,01%.313
.POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWCU ŚW. INFORMUJE, IŻ PRZEWIDZIANY PRZEZ MINISTERSTWO RODZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU FEAD 2016 PRZYPADA OD SIERPNIA 2016 DO CZ0,02%.409
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,02%.427
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,02%.385
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,02%.488
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,01%.268
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości: Ługi, Bidziny, Mierzanowice - poprawa jakości infrastruktury gminy.0,00%.1
.Referat Gospodarki Komunalnej z/s w Bidzinach informuje wszystkich odbiorców wody, że w dniach od 06.06.2016r. do 08.06.2016r. będą prowadzone prace remontowe zbiornika wieżowego w Gierczycach.0,02%.394
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,02%.405
.XIX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.872
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,03%.695
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,02%.529
.KRAJOWE ĆWICZENIA "ANAKONDA - 16"0,03%.673
.XX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. o godz. 9,30 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,03%.772
.Taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa0,03%.696
.*0,01%.261
.Taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa0,01%.220
.Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. w losowo wybranych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).0,03%.683
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,03%.638
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE - BURZE Z GRADEM0,03%.648
.Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wojciechowice0,03%.728
.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej0,07%.1676
.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej0,00%.28
.Ostrzeżenie Nr 370,02%.635
.Ostrzeżenie Nr 38 - U P A Ł0,02%.568
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.06.2016r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,03%.640
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 30.06.2016r. upływa termin dokonania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie dokonanie opłaty w terminie spowoduje naliczenie0,03%.719
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ługi i Smugi0,03%.647
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW: Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Wojciechowice gradu prace rozpocznie Gminna Komisja ds. szacowania skutków klęsk żywiołow0,03%.857
.ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym gospodarki niskoemisyjnej prowadzonym przy udziale pracowników WFOŚiGW w Kielcach0,03%.676
.Spotkanie w gminach VI-VII 2016 r.0,04%.991
.Gospodarka Niskoemisyjna0,00%.36
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Kunice0,03%.756
.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej0,04%.1009
.IMGW PIB OSTRZEGA: DESZCZE w woj. świętokrzyskim od 08:00/14.06 do 08:00/15.06.2012, 30 mm, lokalnie 40 mm0,03%.729
.Trwają prace nad opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wojciechowice0,04%.1108
.Ostrzeżenie Nr 46 - Intensywne opady deszczu0,02%.557
.Trwają prace nad opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wojciechowice0,00%.35
.RGR.271.3.2013 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pod nazwą:Odbudowa drogi gminnej Nr 004539T Bidziny (trylinka) od km 1+000 do km 1+812; Odbudowa drogi gminnej Nr 004492T Sadłowice-Kolonia0,01%.235
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenai lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka lini elektroenergetycznej kablowej nN na części działek w miejscowośc0,03%.649
.Zaproszenie do wziącia udziału w spotkaniu dotyczącym wsparcia doradczego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, które odbędzie się dnia 22 lipca 2016 roku w godz. 13.00-15.00 przy udziale pracowników0,04%.1119
.Zapytanie cenowe: Zakup szkolnych betów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Wojciechowice w roku szkolnym 2016/20170,05%.1181
.Zaproszenie do wziącia udziału w spotkaniu dotyczącym wsparcia doradczego w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, które odbędzie się dnia 22 lipca 2016 roku w godz. 13.00-15.00 przy udziale pracowników0,01%.254
.A0,04%.1036
.INFORMACJA XXI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 29 lipca 2016 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.625
.Ostrzeżenie Nr 48 - U P A Ł0,03%.813
.Związek Ogrodniczy w Łodzi0,02%.485
.Ostrzeżenie Nr 49 - B U R Z E0,03%.829
.Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 21 lipca 2016r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w roku 2016 z Wojewódzkim Fundusze0,04%.894
.Gmina Wojciechowice Wojciechowice 50 27-532 Wojciechowice zwraca się o zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: „Remont drogi dojazdowej do0,04%.1066
.Ostrzeżenie Nr 50 - BURZE z GRADEM0,03%.727
.Informacja dotycząca zmiany zapytania cenowego- Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Wojciechowice w roku szkolnym 2016/20170,02%.413
.Gmina Wojciechowice informuje, że w dniu 21 lipca 2016r. podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn.: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w roku 2016 z Wojewódzkim Fundusze0,00%.35
.Ostrzeżenie Nr 49 - B U R Z E0,00%.32
.Ostrzeżenie Nr 50 - BURZE z GRADEM0,01%.159
.Ostrzeżenie Nr 51 - BURZE z GRADEM0,03%.852
.Obwieszczenie Wojewody świętokrzyskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego w sprawie wprowadzeniu zakazu ruchu pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej przekraczaj0,02%.576
.Ostrzeżenie Nr 51 - BURZE z GRADEM0,01%.273
.Na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 1.08 br. o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu upamiętnienia 72 Rocznicy Powstania Warszawskiego0,02%.476
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,03%.830
.Ostrzeżenie Nr 52 - BURZE z GRADEM / INTENSYWNE OPADY DESZCZU0,03%.821
.Komunikat KRUS ws. terminu na opłacenie składek za III kw. 20160,04%.901
.Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego0,03%.771
.Informacja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego0,00%.41
.Ostrzeżenie Nr 52 - BURZE z GRADEM / INTENSYWNE OPADY DESZCZU0,00%.40
.Komunikat KRUS ws. terminu na opłacenie składek za III kw. 20160,00%.37
.Ostrzeżenie Nr 53 - BURZE z GRADEM0,03%.817
.Ostrzeżenie Nr 53 - BURZE z GRADEM0,00%.28
.Szanowni Państwo, w imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym Działanie 1.4 POPW: Wzór na konkurencję- Jak sku0,03%.839
.Rolnik Roku0,04%.1071
.Rolnik Roku 20160,01%.200
.Powiatowy Lekarz Weteryarii w Opatowie zaprasza wszystkich hodowców trzody chlewnej w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz 10.00 na spotkanie poświęcone aktuanej sytuacji epizodycznej (afrykański pomur świ0,02%.484
.Ankieta preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim0,03%.888
.Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach informuje, iż od 22.08.2016r. do 12.09.2016r. należy zgłaszać się do tut. Ośrodka w celu wydania skierowań uprawniających do odbioru żywności0,03%.796
.Poszukujesz środków finansowych na założenie firmy? Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ BEZ BARIER0,02%.630
.STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY WOJCIECHOWICE NA LATA 2016-20250,03%.820
.Informacja Publiczna0,00%.32
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 miejsca trudnodostępne za II półrocze0,04%.1028
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 za II półrocze0,04%.939
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 za II półrocze0,01%.283
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2016 miejsca trudnodostępne za II półrocze0,01%.237
.Ostrzeżenie Nr 59 - BURZE z GRADEM0,03%.841
.Agencja przypomina jak chronić trzodę chlewną przed ASF0,02%.520
.INFORMACJA - wnioski o zasiłek rodzinny0,02%.522
.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłoszenia do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie0,02%.563
.Ostrzeżenie Nr 59 - BURZE z GRADEM0,01%.224
.INFORMACJA XXII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 9 września 2016 r. o godz. 10,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.630
.INFORMACJA podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w0,03%.832
.IV Ogólnopolska Olimpiada Sportowo-Pożarniczej Strażaków OSP w Szczawnicy - Jaworkach woj. małopolskie0,03%.650
.Uwaga Przedsię biorco! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Wpis i zmiana w CEIDG są BEZPŁATNE0,03%.684
.INSPEKCJA WETERYNARYJNA uprzejmie informuję, że w dniach 21 września – 2 października 2016r. na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie ochronne szczepienie lisów wolno żyją0,02%.510
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Wojciechowice0,03%.739
.Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów nie będących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych gminy Wojciechowice0,00%.37
.Przebudowa drogi gminnej Nr 004526T Bidziny – Wlonice w km od 0+000 do km 1+177 i od km 1+204 do km 1+7650,06%.1455
.Obieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa odcinka linii elekroenergetycznej kablowej niskiego napęcia (nN) w celu powiązania istniejącej linii el0,02%.576
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ługi i Smugi0,02%.635
.Informacja Inspekcji Weterynaryjnej0,02%.513
. Gmina Wojciechowice zwraca się o zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: Analiza efektywności kosztowej dotycząca budowy kanalizacji i przydomo0,04%.967
.Ostrzeżenie Nr 63 Intensywne opady deszczu0,03%.800
.KSWP zaprasza do wzięcia udziału w projekcie: Kierunek Samozatrudnienie0,02%.615
.Ostrzeżenie Nr 63 Intensywne opady deszczu0,00%.33
.Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 200 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-20180,02%.458
.Ostrzeżenie Nr 48 - U P A Ł0,00%.31
.Gmina Wojciechowice zwraca się o zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: Analiza efektywności kosztowej dotycząca budowy kanalizacji i przydomow0,04%.1079
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza konsultacje projektu: Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2000,03%.740
.Pod koniec września rusza nabór na małe przetwórstwo dla rolników0,03%.789
.Miło nam poinformować, że Lubelski Ośrodek Samopomocy realizuje projekt dla Wychowanków Pieczy Zastępczej odchodzących z pieczy: Aktywni-Młodzi-Samodzielni.0,02%.623
.Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm./ do składania ofert cenowych na real0,04%.1030
.Pod koniec września rusza nabór na małe przetwórstwo dla rolników0,01%.234
.INFORMACJA Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r. poz. 518 z późn. zm.) niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibi0,04%.956
.Moda na zdrowie0,03%.650
.XXIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.622
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 15 GRUDNIA 2016 ROKU !!!0,03%.742
.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice0,06%.1566
.Konsultacje społeczne dot. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice0,01%.329
.W dniu 9 listopada 2016r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu odbędzie się spotkanie z cyklu Środa z Funduszami…. Tematyka najbliższego spotkania będzie dotyczyła wsparcia0,02%.625
.SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,04%.1091
.Remont drogi gminnej Nr 004533 T Mikułowice-Drygulec w km od 0+355 do km 0+9900,04%.1017
.Projekt Mam Pomysł - Mam Biznes0,02%.564
.Kierownik ARiMR w Opatowie oraz Lekarz Weterynarii Zapraszają na spotkanie dotyczące zagrożeń związanych z Afrykańskim Pomorem Świń0,03%.761
.Powiatowy lekarz Weterynarii w Opatowie Uprzejmie prosi o rozpropagowanie filmu edukacyjnego pt. Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą0,03%.655
.Uwaga! Zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt0,02%.510
.Opieka dla dziecka = praca dla rodzica0,03%.724
.Kierownik ARiMR w Opatowie oraz Lekarz Weterynarii Zapraszają na spotkanie dotyczące zagrożeń związanych z Afrykańskim Pomorem Świń0,00%.37
.Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie gminy Wojciechowice w roku szkolnym 2016/20170,04%.991
.INFORMACJA XXIV sesjja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 listopada o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,03%.741
.Zakup paliw płynnych na 2017rok0,05%.1388
.Zimowisko 20160,03%.789
.OSTRZEEŻENIE Nr 68, Zjawisko: Oblodzenie, Stopień zagrożeni: 10,04%.946
.Gmina Wojciechowice informuje, że podpisana została umowa dotacji na dofinansowanie zadania pn: Opracowanie Planu Niskoemisyjnej dla Gminy Wojciechowice0,04%.1029
.Zjawisko: Oblodzenie, Stopień zagrożeni: 10,00%.39
.XXV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 19 grudnia o  godz. 9.30 w  sali  narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.709
.Inwestycje drogowo – kanalizacyjne na terenie gminy Wojciechowice w latach 2015/2016r0,05%.1367
.Petycje z 2016 roku0,08%.1981
.Spotkanie informacyjne - Moja firma – mój sukces0,03%.664
.Ptasia Grypa !!!0,03%.774
.XXVI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30.12.2016 o godz. 10.00 w  sali  sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach.0,03%.661
.Spotkanie Proces na pokaz poświęcone Bronisławowi Klimczakowi ps. Sokół w cyklu Ludzie (w) historii w Przystanku Historia IPN – Kielce, 11 stycznia 2017 r., godz. 17.000,03%.707
.Ostrzeżeniemeteorologiczne Nr 10,03%.640
.Ptasia Grypa !!!0,01%.214
.SZKOLENIE ROLNICZE odbędzie się w budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowicach w dniu 20.01.2017 o godz. 10.000,04%.988
.SZKOLENIE ROLNICZE odbędzie się w budynku po Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowicach w dniu 20.01.2017 o godz. 10.000,02%.425
.Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa0,03%.721
.Decyzja środowiskowa - zawiadomienie o wszczęciu postępowania polegającego na budowie skupu zbóż wraz z szuszarnią.0,03%.699
.Spotkanie Anatomia zbrodni. Auschwitz w cyklu Kłopoty  z historią – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia,  ul. Warszawska 5,  19 stycznia 2017 r., godz. 17.00.0,04%.897
.Podwyższone kryterium dochodowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 20200,04%.969
.XXVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017r. o  godz. 9,00 w  sali  narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,03%.729
.Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został0,02%.608
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drygulec0,03%.640
.INFORMACJA niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Gierczyce0,03%.730
.Podwyższone kryterium dochodowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 20200,00%.50
.INFORMACJA O FERIACH ZIMOWYCH W 2017 ROKU0,03%.774
.Filmy edukacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej0,04%.960
.Filmy edukacyjne dotyczące gospodarki niskoemisyjnej0,01%.337
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek0,07%.1729
.Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu zbóż wraz z suszarnią0,03%.652
.Zamówienia publiczne z 2017 roku0,07%.1741
.HARMONOGRAM DYŻURÓW NAUCZYCIELI SPRAWUJĄCYCH OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W CZASIE FERII ZIMOWYCH0,03%.659
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice  na rok 20170,03%.658
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2017 miejsca trudnodostępne0,03%.775
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice  na rok 20170,04%.926
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2017 miejsca trudnodostępne0,03%.751
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania – Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2, MW na działce o nr ewid. 21/4 obręb Smugi0,02%.496
.Zarządzenia 20170,02%.599
.XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu – Bezpieczne Gospodarstwo0,02%.434
.XXVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 16.02.2017r. (czwartek) o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,02%.513
.INFORMACJA niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Kunice0,00%.20
.Ogłoszenie o szkoleniach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach0,02%.614
.KOMUNIKAT PRASOWY Wykład dr. Tomasza Domańskiego Najsilniejsza z armii w podziemnej Europie – Armia Krajowa w Przystanku Historia IPN – Kielce, 14 lutego 2017 r., godz. 17.00.0,02%.494
.Ogłoszenie o szkoleniach Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach0,00%.38
.DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ0,02%.575
.DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH - ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ0,00%.32
.Projekt dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego w Gminie Wojciechowice0,02%.541
.KOMUNIKAT PRASOWY Spotkanie z dr. Piotrem Gontarczykiem - Tajne oblicza Polskiej Partii Robotniczej, Gwardii Ludowej i Armii Ludowej0,02%.501
.KOMUNIKAT PRASOWY - KOMUNIKAT PRASOWY Koncert pt. Waszej Pamięci Żołnierze Wyklęci – Kieleckie Centrum Kultury, pl. Moniuszki 2B, 28 lutego 2017 r., godz. 11:00 oraz 18:00.0,02%.548
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: Rozbudowa oraz przebudowa istniejącego budynku ośrodka kultury.0,03%.795
.Uchwały 20170,06%.1444
.Chcesz mieć szybki Internet światłowodowy? Zapisz się.0,02%.628
.INFORMACJA niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w miejscowości Bidziny0,02%.505
.Dotacje na uruchomienie własnej firmy0,02%.425
.Dotacje na uruchomienie własnej firmy0,00%.1
.Otwarcie wystawy Oddziały Łupaszki – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Warszawska 5, 28 lutego 2017 r., godz. 13.30.0,02%.447
.Rekrutacja do klasy pierwszej Publicznej Szkoly Podstawowej w Bidzinach prwadzonej przez Gminę Wojciechowice na rok szkolny 2017/20180,02%.533
.Rekrutacja do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w BIDZINACH na rok szkolny 2017/20180,02%.505
.Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna ilość dzieci0,02%.552
.WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku0,02%.629
.Listy Odmian Zalecanych na 2017 rok dla województwa świętokrzyskiego0,01%.359
.Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach0,03%.673
.Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 20170,02%.515
.Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezpłatne badanie piersi mammografię oraz na bezpłatne badanie cytologiczne0,02%.495
.Zapytanie cenowe: Zagospodarowanie terenów zieleni oraz wykoanie ogrodu na placu przed Zespołem Szkół Nr 1 w Bidzinach o powierzchni ok. 1700 m2 wraz z dostawą materiałów zgodnie z przedłożonym projek0,18%.4590
.Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na szkolenie Zasady przyznawania płatności bezpośrednich na rok 20170,01%.334
.INFORMACJA niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w miejscowości Jasice0,02%.506
.Urząd Gminy w Wojciechowicach ifrormuje, że w dnia 15.03 - 16.03.2017 r. będą prowadzone prace remontowe zbiornika wieżowego w Gierczycach0,02%.459
.Ogłoszenie Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do wytypowania osób, które organ jednostki samorządu terytorialnego powoła w skład komisji konkurs0,02%.535
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Bidziny0,02%.502
.Ogłoszenie - Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych wydane będą od dnia 23.03 do 14.03.2017 r.0,02%.509
.Ogłoszenie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje o obowiązku badania opryskiwaczy0,02%.405
.Ogłoszenie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje o obowiązku badania opryskiwaczy0,01%.297
.Informacje: Ogłoszenie - Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych wydane będą od dnia 23.03 do 14.03.2017 r.0,01%.284
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: Budowa trybun sportowych z prefabrykowanej konstrukcji stalowe0,02%.464
.Budżet na 2017 rok0,03%.710
.Spotkanie pt. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – potrzeba chwili czy dług wobec Niezłomnych? – Kielce, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, 29 marca 2017 r., g0,02%.451
.XXIX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 31.03.2017r. (piątek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,02%.499
.Zaproszenie: Spotkanie pt. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – potrzeba chwili czy dług wobec Niezłomnych?0,02%.469
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości0,02%.423
.Opiekun Dzienny dla dzieci w wieku do lat 30,02%.444
.Nie wypalaj traw0,02%.470
.Aktualizacja podstawoej kwoty dotacji0,02%.436
.Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wojciechowice - możliwość składania wniosków dot. uzyskania bezzwrotnej dotacji 60% na instalacje OZE w swoim gospodarstwie0,03%.800
.Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wojciechowice - możliwość składania wniosków dot. uzyskania bezzwrotnej dotacji 60% na instalacje OZE w swoim gospodarstwie0,01%.238
.Indywidualne konsultacji na temat funduszy europejskich będą realizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu0,02%.441
.Nie wypalaj traw !!!0,01%.291
.Rolnicy zdający odpady do sklepu zrzeszonego w Systemie PSOR będzie dysponował potwierdzeniem, że postąpił z opakowaniem po środkach ochrony roślin zgodnie z przepisami. Taką kartę rolnik będzie mógł0,01%.333
.Informacja w dniach 4-13 kwietnia 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczenienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie0,02%.451
.Informacja w dniach 4-13 kwietnia 2017r. na terenie województwa świętokrzyskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie0,01%.180
.ZAPROSZENIE Spotkanie w cyklu Kłopoty z historią pt. Narodowe Siły Zbrojne – fakty i mity0,01%.380
.Nowe rozporządzenie uchyla z dniem 6.04.2017 r. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie oraz nakaz wyłożenia mat dezynfekcy0,02%.438
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 20170,02%.412
.Nowe rozporządzenie uchyla z dniem 6.04.2017 r. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie oraz nakaz wyłożenia mat dezynfekcy0,01%.274
.Nowe rozporządzenie uchyla z dniem 6.04.2017 r. nakaz odosobnienia drobiu lub innych ptaków w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie oraz nakaz wyłożenia mat dezynfekcy0,01%.220
.Informacja - Dnia 14 kwietnia 2017 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Wojciechowicach będzie czynny do godziny 13.000,01%.365
.Życzenia0,02%.511
.Informacja Wójta Gminy Wojciechowice o rekrutacji do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojciechowice na rok szkolny 2017/2018 oraz rekrutacja do klasy pie0,02%.529
.Informacja - planowana na 4-13 kwietnia wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie odbędzie sięw terminie: 26 kwietnia - 7 maja 2017 r.0,01%.300
.Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Katyńskie Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego zapraszają na Tydzień Katyński0,02%.386
.Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Delegatura w Kielcach zaprasza na Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności0,01%.339
.IPN: Spotkanie z cyklu Kłopoty z historią w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia Zbrodnia Katyńska – w kręgu prawdy i kłamstwa0,02%.471
.ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN.: REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W ROKU 20170,18%.4544
.IPN: występ Zespołu Wokalnego Funkcjonariuszy Służby Więziennej Zakładu Karnego w Zamościu: Ku chwale i czci Tych wszystkich, którzy oddali za nas w obronie Ojczyzny! to, co mieli najcenniejsze –0,01%.380
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Drygulec0,01%.376
.Świętokrzyska lzba Rolnicza organizuje XIX edycję konkursu pn.: Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku.0,01%.246
.WÓJT GMINY WOJCICHOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO-POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 151B, Z 1976 ROKU, NR REJESTRACYJNY TGA 122B, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCI0,19%.4836
.Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - 2017: WÓJT GMINY WOJCICHOWICE OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO-POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 151B, Z 1976 RO0,01%.197
.XXX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 05.05.2017r. (piątek) godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,02%.404
.Analiza gospodarki odpadami za 2016 rok0,01%.187
.Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach zapraszają na spotkaniez cyklu Kłopoty z historią: Wołyń – trudne pytania0,02%.501
.Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zaprasza na konferencję pod nazwą: Świętokrzyskie dla młodych, która odbędzie się w dniu 11 maja 2017 roku o godz. 10:00 w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara0,02%.512
.ZAPYTANIE CENOWE Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem cenowym na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej0,19%.4762
.Petycje z 2017 roku0,06%.1573
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice Dzieci Naszym Dobrem przedłożyło w Urzędzie Gminy ofertę w trybie pozakonkursowym na realizację zadania: Spe0,02%.418
.Informacja o sposobach zgłasania szkód łowieckich na terenach dzierżawionych przez koło łowieckie PUSTUŁKA oraz druk zgłoszenia szkody0,02%.400
.TRWA REKRUTACJA DO PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA I ROZWÓJ.0,02%.455
.Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na projekcja filmów dokumentalnych Moje serce zostało we Lwowi oraz Moje Wilno0,01%.322
.Ostrzeżenie Nr 38 Burze z gradem0,02%.445
.Ostrzeżenie Nr 38 Burze z gradem0,01%.272
.Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z zapytaniem cenowym na dostawę i montaż urządzeń placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na działce o nr0,19%.4747
.INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU0,02%.596
.WÓJT GMINY WOJCICHOWICE OGŁASZA PISEMNY II PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO-POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 151B, Z 1976 ROKU, BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ URZĘDU GMINY W WOJCI0,19%.4862
.Bezpłatne rehabilitacje dla mieszkańców powiatu opatowskiego0,01%.284
.Za rok 20160,04%.1113
.Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Lisów0,19%.4831
.Ostrzeżenie Nr 40 Burze z gradem0,02%.477
.XXXI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 05.06.2017r. (poniedziałek) godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.337
.Ostrzeżenie Nr 40 Burze z gradem0,01%.293
.Aktywni na rynku pracy0,02%.395
.Ćwiczenie RENEGADE-SAREX X - w dniach 6-8 czerwca 2017r. (termin zapasowy 9 czerwca) odbędzie się ćwiczenie REGADE0,02%.450
.Ćwiczenie RENEGADE-SAREX - w dniach 6-8 czerwca 2017r. (termin zapasowy 9 czerwca) odbędzie się ćwiczenie REGADE0,01%.234
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę i montaż pomocy dydaktycznych dla zadania pod nazwą: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szko0,18%.4543
.Przebudowa drogi gminnej Jasice-Wyszmontów na odcinku od km od 0+000 do km 0+2330,18%.4529
. INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU0,01%.305
. NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/20170,01%.343
.Spotkanie z dr. Grzegorz Majchrzak w cyklu Kłopoty z historią pt. Dezintegrować, neutralizować, niszczyć… Gry operacyjne Służby Bezpieczeństwa wobec Solidarności w latach 1980–19890,01%.246
.Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechowice0,02%.493
.Dzień otwarty w Delegaturach Krajowego Biura Wyborczego – Kielce0,01%.277
.Ogłoszenie: W miejscowości Drygulec, Polesie Mikułowskie i Ługi w dniu 21.06.2017 od godz. 8.00 do 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody0,02%.444
.INFORMACJA XXXII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 28.06.2017r. (środa) godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.335
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek0,17%.4388
.Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Lisów0,17%.4406
.ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: Rozbudowa hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych oraz prowadzenie skupu odpadów tworzyw sztucznych na0,02%.574
.Dotacje na uruchomienie własnej firmy0,01%.302
.Ostrzeżenie Nr 48 Burze z gradem0,02%.454
.NOWE OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE WYCINKI DRZEW OD 17 CZERWCA 2017 R.0,02%.475
.ZAPYTANIE CENOWE: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: udowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Jasice, Koszyce i Łukawka0,19%.4875
.Wydarzenie Weekend Seniora odbędzie się 08-09 lipca w Gminie Chęciny0,01%.353
.Ostrzeżenie Nr 48 Burze z gradem0,00%.120
.Informacja o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy w Wojciechowicach w sprawie: uchwalenia gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmi0,02%.620
.OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku przedszkola0,02%.488
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 51; Zjawisko: BURZE Z GRADEM0,02%.473
.OSTRZEŻENIE Nr 52: BURZE Z GRADEM0,02%.387
.Główny Lekarz Weterynarii informuje, że w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń zaleca się wyrzucanie resztek jedzenia wyłącznie do zamykanych pojemników0,01%.357
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,01%.313
.Komunikat Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,02%.399
.OSTRZEŻENIE Nr 52: BURZE Z GRADEM0,01%.163
. OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54: UPAŁ0,01%.292
. OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 54: UPAŁ0,01%.285
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 55: BURZE Z GRADEM0,01%.369
.OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Drygulec stanowiącej mienie komunalne Gminy Wojciechowice0,01%.294
.INFORMACJA XXXIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach dbędzie się w dniu 27.07.2017r. (czwartek) godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.313
.Informacja! Wójt Gminy w Wojciechowicach informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można składać wnioski o szacowanie strat w gospodarstwach rolnych do dnia 4 sier0,01%.330
.Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na trenie gminy Wojciechowice w roku szkolnym 2017/20180,18%.4549
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 55: BURZE Z GRADEM0,01%.164
.W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 nadany zostanie ak0,02%.434
.PROGRAM PÓŁKOLONII0,01%.371
.PORADNIK RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA: JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ0,02%.397
.OSTRZEŻENIE Nr 58 Zjawisko: UPAŁ !!!0,01%.344
.PORADNIK RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA: JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ0,00%.117
.W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 nadany zostanie ak0,01%.252
.OSTRZEŻENIE Nr 59 Zjawisko: BURZE Z GRADEM0,01%.352
.Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania: Zwiększenie mocy przerobowej istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z poszerzeniem działalności o punkt skup0,02%.581
.Informacja na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 dot. świadczeń rodzinnych i wychowawczych0,01%.172
.OSTRZEŻENIE Nr 59 Zjawisko: BURZE Z GRADEM0,01%.153
.Nabór0,01%.174
.OSTRZEŻENIE Nr 60 Zjawisko: UPAŁ !!!0,02%.519
.Zapytanie cenowe: Zakup i dostawa samochodu pożarniczo-specjalnego0,18%.4626
.W dniu 04.08.2017r. dokonano odbioru zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Jasice - Wyszmontów na odcinku od km 0+000 do km 0+2330,02%.401
.Informacja: 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Wojciechowicach0,01%.261
.Inwestycje drogowo – kanalizacyjne na terenie gminy Wojciechowice w 2017r0,03%.766
.OSTRZEŻENIE Nr 60 Zjawisko: UPAŁ !!!0,01%.267
.Modernizacja istniejącej drogi gminnej Nr 399013T Stodoły-Wieś - łąki dz. nr ewid. 323/2 i 324 w km 0+000 do km 0+3430,18%.4469
.Modernizacja istniejącej drogi gminnej Nr 399013T Stodoły-Wieś - łąki dz. nr ewid. 323/2 i 324 w km 0+000 do km 0+3430,17%.4434
.Informacja: W związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. można ubiegać się o udzielnie pomocy w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenie go na raty a takż0,02%.390
.Nabór na stanowiska urzędnicze0,11%.2813
.Remont drogi gminnej Nr 004511T Kaliszany-Mierzanowice w km od 0+000 do km 0+540; Nr 004503T Łukawka-Stodoły-Wieś w km od 0+835 do km 2+011; Wlonice łąki Janowice dz. ewid. 236 w km od 0+000 do km 0+70,17%.4321
.Download0,01%.381
.Ogłoszenie w dniach 11.09.2017r. do 12.09.2017r. będą prowadzone prace remontowe zbiornika wieżowego w Gierczycach.0,01%.357
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice0,05%.1230
.Nowy oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bidzinach0,01%.269
.INFORMACJA XXXIV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 08.09.2017r. (piątek) o godz. 9.00 w sali narad urzędu gminy.0,02%.462
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice0,01%.144
.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego zagrożenie dla zdrowia i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum So0,02%.520
.Diagnoza lokalna dotycząca wyzwań społecznych na terenie powiatu opatowskiego0,01%.349
.Pismo ARiMR ws. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.0,01%.293
.Pismo ARiMR ws. pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.0,01%.199
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,03%.689
.Grupa Aztekium.pl, przy wsparciu Unii Europejskiej i partnerów zewnętrznych informuje o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia0,01%.306
.III Wystawa - Kwalifikacja Ogierów Rasy Zimnokrwistej0,01%.323
.OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE0,02%.436
.OSTRZEŻENIE Nr 69: Intensywne opady deszczu0,01%.326
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice0,04%.1097
.Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gierczycach0,16%.4199
.KOMUNIKAT PRASOWY IPN - Projekcja filmu dokumentalnego: Z filmoteki bezpieki. Sami o sobie w Przystanku Historia IPN – Kielce, 27 września 2017 r., godz. 17.000,01%.365
.Zawiadomienie obwiszczenie o wszczęciu postępowania: Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 1 o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Smugi na działkach o nr.: 29/3, 30/1, 31,30,01%.257
.OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE0,01%.185
.Obwieszczenie Pełnomocnika Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wojciechowicach dot. walnego zgromadzenia0,01%.345
.Osrodek Promowania Przedsiebiorczosci w Sandomierzu realizuje projekt donansowany z Funduszy Europejskich pn. DOTACJE NA START0,01%.351
.INFORMACJA XXXV sesja Rady Gminy w Wojciechowicachodbędzie się w dniu 06.10.2017r. (piątek) o godz. 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,01%.308
.Rozbudowa hali wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przetwarzanie odpadów tworzyw sztucznych oraz prowadzenie skupu odpadów tworzyw sztucznych na działkach o nr ewid. 40/7 oraz 39/5 w miejscowości Smug0,01%.162
.OSTRZEŻENIE Nr 70 Zjawisko: SILNY WIATR0,01%.334
.Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 2 o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Smugi na działkach o nr.: 29/3, 30/1, 31, 32/2, 29/4, 30/2, 32/1, gm. Wojciechowice0,01%.291
.Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Smugi na działkach o nr.: 29/3, 30/1, 31, 32/2, 29/4, 30/2, 32/1, gm. Wojciechowice0,01%.291
.Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 4 o mocy 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Smugi na działkach o nr.: 29/3, 30/1, 31, 32/2, 29/4, 30/2, 32/1, gm. Wojciechowice0,02%.421
.OSTRZEŻENIE Nr 70 Zjawisko: SILNY WIATR0,01%.136
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice0,04%.976
.Informacja dla hodowców drobiu0,01%.241
.ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ0,16%.4085
.Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontari0,01%.338
.Informacje: Informacja dla hodowców drobiu0,00%.57
.XXXVI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 17.10.2017r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.296
.Budowa Trybun Sportowym z prefabrykowanej konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bidziny0,16%.3961
.INFORMACJA niniejszym podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Kunice0,01%.289
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wlonice0,01%.288
.IV edycja Kieleckiego Przeglądu Polskich Filmów Fabularnych Historia w filmie i projekcja filmu Życie za życie. Maksymilian Kolbe – Kielce, 19 października 2017 r.0,01%.179
.Spotkanie z historykiem dr Markiem Jedynakiem, reżyserem Konradem Łęckim oraz sportowcem Sławomirem Szmalem, promujące poszerzone wydanie książki Cezarego Chlebowskiego Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie0,01%.362
.Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, akredytowany przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu animacyjno-inkubacyjnym0,01%.245
.ZAPROSZENIE do udziału w I Marszu Niepodległości, który odbędzie się 10.11.2017r. na trasie Bidziny - Wojciechowice0,01%.321
.Budowa świetlicy wiejskiej realizowanej na działce nr ewid. 238/21 w obrębie geodezyjnym Jasice, gmina Wojciechowice.0,01%.259
.Budowa świetlicy wiejskiej realizowanej na działce nr ewid. 83 w obrębie geodezyjnym Łukawka, gmina Wojciechowice.0,01%.248
.Budowa świetlicy wiejskiej realizowanej na działce nr ewid. 225/2 w obrębie geodezyjnym Koszyce, gmina Wojciechowice.0,02%.401
.IPN: Spotkanie z prof. Janem Żarynem Państwo – Kościół w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w cyklu Kłopoty z historią, 25 października 2017 r., godz. 17.00, Centrum Edukacyjne IPN0,01%.356
.SENS HIERARCHI POSTEPOWANIA Z ODPADAMI0,01%.334
.Moja Firma - Moja Przyszłość0,01%.309
.Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Wojciechowice0,01%.284
.Informacja 2 listopada 2017 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Wojciechowicach z zamian za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy0,01%.311
.JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców, od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT0,01%.268
.Ogłoszenie o przeprowadzonych konsultacjach społecznych w sprawie: projektu Programu współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy0,01%.377
.Przebudowa drogi gminnej Nr 004492T Sadłowice Kolonia w km od 1+564 do km 2+334 Przebudowa drogi gminnej Nr 004535T Mikułowice-Jasice w km od 0+000 do km 1+0920,16%.4058
.31 października 2017 r. upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR0,01%.201
.31 października 2017 r. upływa termin składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR0,01%.151
.Zaproszenie na spotkanie informacyjno-edukacyjne organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji :Wtorki z JPK”0,01%.246
.KOMUNIKAT PRASOWY IPN: 6 listopada 2017 r. o godz. 11.30 w Staszowie w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II (ul. Partyzantów 1) odbędą się uroczystości pogrzebowe śp. Ludwika Machalskiego „Mnicha&0,01%.343
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Sadłowice0,03%.858
.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISZANACH OGŁASZA PISEMNY I PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO-POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 151C0,03%.890
.ZAPYTANIE CENOWE - zakup i dostawa samochodu0,02%.570
.OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISZANACH OGŁASZA PISEMNY I PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO-POŻARNICZEGO FS LUBLIN ŻUK A 151C0,00%.115
.Plan Gospodarki Niskoemisyjnej0,02%.467
.Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach - WYDARZENIA OTWARTE, WYSTAWY0,01%.353
.XXXVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 15.11.2017r. (środa) o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.212
.Informacja o uprawach maku i konopi włóknistych w roku 20180,01%.359
.Informacje: Informacja o uprawach maku i konopi włóknistych w roku 20180,01%.162
.Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje projekt pn. „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew0,01%.282
.Wnioski o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych0,01%.259
.Wnioski o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych0,01%.170
.IPN: Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w pamięci pokoleń” – 16 listopada 2017 r., godz. 10.00, Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Warszawska 5, Kielce0,01%.319
.Komisariat Policji w Ożarowie zwraca się z prośbą do mieszkańców o oznakowanie numerem porządkowym swoich posesji.0,01%.257
.Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – Październik 2017 r.0,01%.366
.Pracownia edukacji ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej w gminie Wojciechowice – aktualizacja informacji0,01%.204
.Wykaz Dziennych Opiekunów0,03%.763
.Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają du udziału w Projekcie Samozatrudnienie w OSI - Obszarze Strategicznej lnterwencji - Otwórz własną firmę!0,01%.142
.Projekcja filmu dokumentalnego „Z filmoteki bezpieki. Afery PRL” Centrum Edukacyjne IPN "PRZYSTANEK HISTORIA" 21 listopada 2017 r., godz. 17.00 Kielce0,01%.268
.Rewitalizacja0,00%.31
.Marszałek Województwa Świętokrzyskiego ogłasza nabór do Wojewódzkiej Społecznej Rady Seniorów0,02%.449
.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie dla hodowców bydła0,01%.278
.Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie dla hodowców bydła0,00%.112
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że w dniu 21 listopada 2017 r. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Gminy Wojciechowice "Dzieci Naszym Dobrem" przedłożyło ofertę na realizację zadania publicznego: Wok0,01%.270
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,16%.3994
.Krajowe Centrum Pracy Sp z o.o.0,01%.319
.Od 7 do 29 grudnia 2017 r. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa0,01%.350
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.636
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.636
.Ostrzeżenie Meteorologiczne – Intensywne opady śniegu0,01%.188
.Ostrzeżenie Meteorologiczne – Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C,0,01%.286
.Zakup i dostawa paliw płynnych na 2018 rok -olej napędowy0,17%.4207
.Zakup i dostawa paliw płynnych na 2018 rok - benzyna0,15%.3884
.ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH0,02%.386
.Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka - Pożyczki na Rozwój Turystyki0,01%.213
.Ostrzeżenie Meteorologiczne – Miejscami prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -1°C do 0°C,0,00%.126
.ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH0,01%.343
.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie w związku z wprowadzonym od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez czynnych podatników podatku od towarów i usłu0,01%.159
.IPN: Projekcja filmu dokumentalnego: Z filmoteki bezpieki. Egzekucje zbrodniarzy hitlerowskich; Centrum Edukacyjne IPN Przystanku Historia; 7 grudnia 2017 r., godz. 17.00 ul. Warszawska 5, Kielce0,01%.158
.XXXVIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 11.12.2017r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.341
.IPN: ZAPROSZENIE 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia w Kielcach, 12 grudnia 2017 r., godz. 17.000,01%.247
.Komunikat ARiMR: Spisy stada bydła, owiec, kóz, świń0,01%.259
.Komunikat ARiMR: Spisy stada bydła, owiec, kóz, świń0,00%.77
.Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w związku z drugą edycją MSWiA - Czad i ogień. Obudź czujność0,01%.240
.Zgłaszanie szkód łowieckich0,01%.331
.Zakup i dostawa paliw płynnych na 2018 rok - benzyna0,02%.601
.Zgłaszanie szkód łowieckich0,01%.133
.Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego0,01%.303
.Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gierczyce0,16%.4044
.XXXIX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 29.12.2017r. (piątek) godz. 10.00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowicach.0,01%.278
. I N F O R M A C J A niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przezna0,01%.173
. I N F O R M A C J A niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice wywieszony został wykaz nieruchomości przezna0,01%.212
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi wraz z prognozą oddziaływania na środowis0,02%.570
.Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice, w obrębie Smugi wraz z prognozą oddziaływania na środowis0,00%.121
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 79 | Zjawisko: Oblodzenie | Stopień zagrożenia: 10,01%.274
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 79 | Zjawisko: Oblodzenie | Stopień zagrożenia: 10,02%.553
.Budowia suszarni zboża wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działki nr ewid. 50/2 położonej w m-ci Wlonlce, gm Wojciechowice.0,01%.313
.Informacja: 29 grudnia 2017 roku (piątek) Urząd Gminy w Wojciechowicach będzie czynny do godziny 14:000,01%.287
.Zakup i dostawa paliw płynnych na 2018 rok - benzyna0,15%.3779
.Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice0,16%.4073
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2018 miejsca trudnodostępne0,02%.411
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20180,01%.338
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,01%.348
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20180,00%.75
.Osrodek Promowania Przedsiebiorczosci w Sandomierzu realizuje projekt donansowany z Funduszy Europejskich pn. Dotacje na start0,01%.265
.Komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii: Zagrożenie ASF!!! Jak postępować w przypadku znalezienia podłego dzika?0,01%.332
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2018 miejsca trudnodostępne0,00%.124
.Komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii: Zagrożenie ASF!!! Jak postępować w przypadku znalezienia podłego dzika?0,00%.118
.Komunikat Głównego Inspektoratu Weterynarii: Zagrożenie ASF!!! Jak postępować w przypadku znalezienia podłego dzika?0,01%.227
.Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn40 przebiegającej przez część nierucliomości nr ewid. 279/1 polożonej w obrębie geodezyjnym Stodoły Kolonie, gmina Wojciechowice0,01%.306
.Ferie zimowe 2018 organizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych0,01%.312
.ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH w Gminie Wojciechowice od 1 stycznia 2018r.0,01%.261
.PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia, że w dniach 11 stycznia 2018 od godz.: 11:00 do godz. 15:00 planuje przerwę w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w miejscowości Wojciechowice za0,01%.218
.OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. na terenie województwa świętokrzyskiego0,01%.311
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w mijscowości Wlonice0,02%.435
.Prezentacja wystawy Wielki Głód na Ukrainie 1932–1933 w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia ul. Warszawska 5, Kielce0,01%.271
.Godziny przyjęć specjalisty ds. lasów niepaństwowych0,01%.347
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Sadłowice0,01%.267
.Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gierczyce0,01%.239
.Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola wraz z przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Gierczyce0,02%.585
.Zamówienia publiczne z 2018 roku0,13%.3264
.Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!0,01%.311
.OSTRZEŻENIE Nr 3 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,00%.48
.OSTRZEŻENIE Nr 3 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,01%.321
.OSTRZEŻENIE Nr 4 | Zjawisko: Silny Wiatr | Stopień zagrożenia: 10,01%.283
.OSTRZEŻENIE Nr 4 | Zjawisko: Silny Wiatr | Stopień zagrożenia: 10,01%.142
.INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU0,02%.558
.INFORMACJA O KOLONIACH LETNICH W 2017 ROKU0,02%.558
.I N F O M A C J A niniejszym podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w miejscowości Jasice0,02%.390
.Oferta cenowa na wznowienie granic działki0,03%.675
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 20180,00%.73
.Projekcja filmu dokumentalnego Z filmoteki bezpieki. Budowa bazy PESEL w Przystanku Historia IPN – Kielce, 24 stycznia 2018 r., godz. 17.000,01%.257
.Wystawa Głową w ścianę. Stefan Kisielewski – historia intelektualnego chuligana eksponowana w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia w Kielcach do 28 lutego 2018 r.0,01%.342
.Informacja - z dniem 1 września 2017r. powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – nowa instytucka w sektorze rolnym, która zastąpiła Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Nieruchomości Rol0,01%.294
.Remont drogi gminnej Nr 004537T Wojciechowice-Bidziny od km 0+000 do km 0+9500,03%.772
.Z cyklu Kłopoty z historią Spotkanie z dr. Tomaszem Łabuszewskim Polska powojenna: wojna domowa czy nowa okupacja? w Przystanku Historia IPN – Kielce, 30 stycznia 2018 r., godz. 17.000,01%.344
.OSTRZEŻENIE Nr 6 | Zjawisko: Silny Wiatr | Stopień zagrożenia: 10,01%.176
.Informacja Wójta Gminy Wojciechowice o rekrutacji do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Wojciechowice na rok szkolny 2018/2019 oraz rekrutacja do klasy pi0,01%.253
.SPOTKANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE W GMINIE WOJCIECHOWICE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY0,01%.288
.Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!0,01%.247
.Zarządzenia 20180,02%.515
.Wnioski o przyznanie pomocy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych0,01%.128
.Instytut Pamięci Narodowej: 16 stycznia 2018 roku o godz. 17 w Centrum Edukacyjnego Przystanek Historia IPN odbędzie się niecodzienne spotkanie z autorami książki Małgorzata idzie na wojnę0,02%.407
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 51; Zjawisko: BURZE Z GRADEM0,01%.164
.OSTRZEŻENIE Nr 69: Intensywne opady deszczu0,01%.190
.Ostrzeżenie Meteorologiczne – Intensywne opady śniegu0,00%.122
.OSTRZEŻENIE Nr 7 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,01%.229
.Przystanek Historia - program na luty 20180,01%.297
.OSTRZEŻENIE Nr 7 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,00%.59
.Strategia Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015–20220,03%.728
.OSTRZEŻENIE Nr 8 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,01%.174
.Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz segregowanych odpadów komunalnych (surowce wtórne) z terenu Gminy Wojciechowice na rok 2018 miejsca trudnodostępne0,02%.397
.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące użycia antybiotyków0,01%.150
.UWAGA !!! Zagrożenie ASF0,01%.232
.Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące użycia antybiotyków0,00%.76
.UWAGA !!! Zagrożenie ASF0,00%.64
.OSTRZEŻENIE Nr 8 | Zjawisko: Opady marznące | Stopień zagrożenia: 10,00%.58
.Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna ilość dzieci0,01%.267
.IPN: Uroczystość przekazania kopii cyfrowych kolekcji fotografii oraz zbiorów dokumentów dotyczących oficerów z Obwodu AK Sandomierz.0,01%.241
.Zasady wypełniania eWnioskuPlus0,01%.225
.Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych0,01%.236
.Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych0,00%.65
.Placówka Terenowa KRUS w Ożarowie zaprasza na szkolenie z obsługi systemu eKRUS które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach dnia 20.02.2018 r. o godz. 9:000,01%.219
.Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż kombatanci i inne osoby uprawnione, znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną0,01%.224
.Bardzo ważna informacja dla rolników: Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 r.0,00%.93
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 20180,02%.491
.KRUS: XVI edycja konkursu - Bezpeczne gospodarstwo rolne0,00%.113
.WÓJT GMINY WOJCIECHOWICE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.0,02%.415
.INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika0,02%.635
.INFORMACJA XLI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie sięw dniu 28 lutego 2018r. o godzinie 9,00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.202
.INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika0,00%.97
.Bank BGŻ BNP Paribas już po raz trzeci organizuje spotkania z cyklu Agro Akademia0,00%.110
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 10,01%.278
.DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WFOŚiGW, ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH WFOŚiGW, ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ0,01%.238
.Ogłoszenie Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do wytypowania osób, które organ jednostki samorządu terytorialnego powoła w skład komisji konkurs0,01%.330
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 10,00%.100
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 10,01%.216
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 10,00%.57
.Podsumowanie konsultacji społecznych nr 10,01%.280
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 1 - przedłużenie ważności.0,01%.250
.Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych – 2 etap konsultacji0,01%.208
.OSTRZEŻENIE Nr 11 Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 10,01%.181
.Uchwały 20180,04%.928
.Przebudowia, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Domu Pomocy Spolecznej0,01%.271
.Budżet na 2018 rok0,01%.277
.Deklaracja obowiązująca od 1 marca 2018 r.0,01%.256
.Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/20190,01%.295
.Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Opatowie prowadzi szkolenia okresowe w zakresie BHP realizowane dla wszystkich grup pracowniczych0,01%.241
.Dyrektor Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Opatowie informuje, iż w terminie 24-25 marca 2018 r. w w/w placówce odbędzie się szkolenie Eksploatacja urządzeń, instalacja sieci energetycznych o napięciu0,01%.221
.Konsultacje społeczne0,01%.270
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Koszycach0,03%.795
. Wójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Gierczyce0,01%.181
.OSTRZEŻENIE Nr 12 | Zjawisko: Intensywne opady śniegu /1 | Zawieje/zamiecie śnieżne /1 | Stopień zagrożenia: 10,01%.216
.OSTRZEŻENIE Nr 12 | Zjawisko: Intensywne opady śniegu /1 | Zawieje/zamiecie śnieżne /1 | Stopień zagrożenia: 10,00%.57
.Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach informuje, że od 7 marca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/20190,01%.201
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2018 r. upływa termin opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.145
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że z dniem 31.03.2018 r. upływa termin opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.176
.INFORMACJA XLII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach dbędzie sięw dniu 28.03.2018r. (środa) godz. 9.00w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.209
.Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach zaprasza dzieci do udziałuw konkursie plastycznymz okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę: LEGENDY O POWSTANIU PAŃSTWA POLSKIEGO0,01%.209
.OSTRZEŻENIE Nr 14 | Zjawisko: Oblodzenie | Stopień zagrożenia: 10,01%.277
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jasicach0,02%.527
.Zarządzenie Nr 0050.272.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego Gminy Wojciechowice z zakresu wspierania i upowszechniania ku0,01%.373
.OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania na środowisko0,01%.235
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2018 rok wydawane będą od dnia 28.03.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.0,01%.157
.Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Małgorzata Erlich-Smurzyńska zaprasza w dniu 05 kwietnia 2018r. na dni otwarte w ARiMR.0,01%.286
.Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości pragnie poinformować, iż w dniach 16-27 kwietnia 2018 roku rozpoczyna III nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Dotacje na start dofinansowany z Fundu0,01%.269
.Znaleziona psa w okolicach Stodoły-wieś – Gierczyce, właściciel proszony jest o odbiór psa w Referacie Gospodarki komunalnej z/s w Bidzinach0,01%.239
.Można już zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej!0,01%.205
.Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji0,01%.245
.KOMUNIKAT PRASOWY IPN: Spektakl Listy katyńskie – Kielce, 12 kwietnia 2018 r., godz. 10:00 oraz 12:000,01%.203
.Wiosna bez pneumokoków – bezpłatne szczepienia dla dzieci0,01%.226
.Świętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza na bezpłatne badanie piersi mammografię oraz na bezpłatne badanie cytologiczne w dniu 16 kwietnia 2018 r.0,01%.224
.Wnioski / formularze / druki0,02%.444
.Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci0,01%.351
.Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Jasicach0,02%.582
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP w gminie Wojciechowice0,02%.412
.Stop pożarom traw0,01%.216
.Uchwała Nr XVII/81/2016 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wojciechowice na lata 2015-20220,01%.219
.INFORMACJA XLIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 25.04.2018r. (środa) godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach.0,01%.230
.Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2018 r. na półmetku0,01%.189
.DOFINANSOWANIA DOTACJE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA ROLNIKÓW0,01%.252
.OSTRZEŻENIE Nr 15 Zjawisko: Burze z gradem Stopień zagrożenia: 10,01%.206
.XVII edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/20190,01%.172
.Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wojciechowice0,01%.146
.OSTRZEŻENIE NUMER 15/III/2018 - BURZE Z GRADEM0,01%.185
.Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojciechowice] w obrębie Smugi, na działkach ewidencyjnych numer: 40/7, 39/5, 40/8, 39/6, 40/4 i 39/4 z uzasadnieniem wraz z0,01%.233
.ZARZĄDZENIE NR 0050.277.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bidzinach0,01%.347
. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PN. „REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU USUWANIA AZBESTU W 2018 ROKU” O WARTOŚCI NETTO NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30 000 EURO0,02%.448
.ójt Gminy Wojciechowice informuje, że został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wlonice0,01%.198
.Przebudowia, rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Domu Pomocy Spolecznej0,01%.255
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.530
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.529
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.529
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.528
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.528
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.528
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.527
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.525
.Ogłoszenie pożytek publiczny0,01%.231
.Sprostowanie do Zarządzenia Nr 0050.277.20180,01%.272
.OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY WOJCIECHOWICE W OBRĘBIE SMUGI0,01%.306
.XX edycja konkursu pn.: "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku0,01%.198
.11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA.0,01%.295
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.519
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.518
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.518
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.517
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.517
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.517
.PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ0,02%.517
.Przebudowa drogi gminnej NR 004488T Gierczyce-Łukawka w km od 0+000 do km 1+267 Przebudowa drogi gminnej Nr 004522T Kunice koło Pryciaka w km od 1+545 do km 2+3450,02%.424
.11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA.0,01%.265
.Ogłoszenie o wzmożonej aktywności kornika ostozębnego0,01%.193
.XX edycja konkursu pn.: "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku0,01%.315
.11 maja obchodzimy DZIEŃ BEZ ŚMIECENIA.0,01%.232
.Ogłoszenie szacowanie szkód łowieckich0,01%.170
.Ogłoszenie szacowanie szkód łowieckich0,01%.229
.Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym ustnym w miejscowości Gierczyce0,01%.172
.Ogłoszenie przerwa w dostawie energii elektrycznej0,01%.273
.Program Rewitalizacji0,02%.386
.Walczmy ze smogiem0,03%.748
.INFORMACJA o XLIV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.208
.Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu0,01%.165
.Pomocnik Rolnika0,01%.169
.Ostrzeżenie nr 160,01%.201
.Czerwona nitka jest tuż tuż....0,01%.238
.Informacja o powołaniu naczelnika wyborczego0,01%.251
.Pomocnik Rolnika0,01%.309
.KLAUZULA INFORMACYJNA0,01%.182
.Zawiadomienie-Obwieszczenie0,01%.169
.XX edycja konkursu pn.: "Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku0,01%.132
.Ogłoszenie o wzmożonej aktywności kornika ostozębnego0,01%.190
.Informacja dla rolników-wzór umowy o pomocy przy zbiorach0,01%.153
.Informacja dla rolników-wzór umowy o pomocy przy zbiorach0,01%.155
.List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego0,01%.224
.Urząd Gminy w Wojciechowicach informuje, że zezwolenia na uprawę maku odmian niskomorfinowych na 2018 rok wydawane będą od dnia 28.03.2018 r. do dnia 16.04.2018 r.0,00%.65
.OSTRZEŻENIE Nr 14 | Zjawisko: Oblodzenie | Stopień zagrożenia: 10,00%.69
.OSTRZEŻENIE Nr 10 | Zjawisko: Silny mróz | Stopień zagrożenia: 1 - przedłużenie ważności.0,00%.58
.Bardzo ważna informacja dla rolników: Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku0,00%.52
.Placówka Terenowa KRUS w Ożarowie zaprasza na szkolenie z obsługi systemu eKRUS które odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Wojciechowicach dnia 20.02.2018 r. o godz. 9:000,00%.64
.OSTRZEŻENIE Nr 6 | Zjawisko: Silny Wiatr | Stopień zagrożenia: 10,00%.85
.Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie w związku z drugą edycją MSWiA - Czad i ogień. Obudź czujność!0,00%.93
.Przebudowa drogi gminnej NR 004495T Sadłowice-Pielaszów w km od 0+496 do km 1+198 Przebudowa drogi gminnej Nr 004523T Kunice-Grochocice w km od 0+000 do km 1+7200,02%.561
.Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art 13 RODO0,04%.953
.Jednostki OSP w Gminie Wojciechowice doposażone0,01%.303
.Zaproszenie na I Świetokrzyskie Forum Rolnicze0,01%.207
.Zaproszenie na I Świetokrzyskie Forum Rolnicze0,01%.156
.OSTRZEŻENIE Nr 11 Zjawisko: Opady marznące Stopień zagrożenia: 10,00%.55
.List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego0,01%.173
.Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetrgu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,01%.333
.Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetrgu ustnego nieograniczonego stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,01%.156
.Świętokrzyski Piknik Rolniczy0,01%.249
.Informacja o XLV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.217
.ZAPROSZENIE Panel dyskusyjny w ramach 72. rocznicy tragicznych wydarzeń w Kielcach0,01%.232
.Informacja o XLV sesji Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.350
.Informacja dla Rolników0,01%.202
.Informacja dla rolników0,01%.201
.Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art 13 RODO0,01%.244
.Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art 13 RODO0,01%.289
.Klauzule dotyczące spełnienia obowiązku informacyjnego z art 13 RODO0,02%.417
.Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018r. statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększajacego0,01%.202
.OSTRZEŻENIE NUMER 15/III/2018 - BURZE Z GRADEM0,01%.140
.Oze dla mieszkańców0,01%.266
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administrayjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji ceu publicznego0,01%.238
.Inspektor Ochrony Danych0,01%.168
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.281
.Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,01%.271
.Ostrzeżenie Meeorologiczne - Burze z gradem0,01%.195
.Zakładasz firmę? Skorzystaj z ULGI. ZUS WYJAŚNIA.0,01%.233
.ZUS - Listy ważne dla pracujących0,01%.212
.Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018r. statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększajacego0,01%.250
.Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.192
.Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem0,01%.147
.Ostrzeżenie Meteorologiczne - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.224
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 9 - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.242
.NABÓR WNIOSKÓW O MIKRODOTACJE – KONKURS FIO NR 1/20180,01%.278
.XLVI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.296
.Za rok 20170,02%.603
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 10 - Burze0,01%.187
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 10 - Burze0,01%.208
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 10 - Burze0,00%.19
.Projekt - "Włącz kurs na zatrudnienie"0,01%.226
.Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego0,01%.242
.Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem0,01%.182
.Ostrzeżenie Meteorologiczne - Burze z gradem0,01%.202
.ZAPYTANIE CENOWE0,01%.331
.Zarządzenie Nr. 0050.291.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 26 lipca 2018 roku0,01%.176
.ZUS - Nabór wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy0,01%.200
.Zarządzenie Nr. 0050.290.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 26 lipca 2018 roku0,01%.196
.Ostrzeżenie Meteorologiczne 21 - Burze z gradem0,01%.309
.Zaproszenie na I Bieg Rolnika0,01%.222
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 23 - Upał0,01%.197
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 24 - Burze z gradem0,01%.184
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 24 - Burze z gradem0,01%.190
.KOMUNIKAT0,01%.280
.KOMUNIKAT0,01%.224
.Zapytanie cenowe - Zakup szkolnych biletów miesięcznych0,02%.394
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 25 - Burze z gradem0,01%.242
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 25 - Burze z gradem0,01%.173
.Ogłoszenie o zamówieniu0,02%.445
.Ogłoszenie o zamówieniu0,01%.271
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 26 - Upał0,01%.215
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 26 - Upał0,01%.231
.Łowiectwo i gospodarka łowiecka0,00%.14
.Obwieszczenie nr 10,01%.381
.Obwieszczenie nr 20,02%.447
. Zarządzenie Nr 0050.293.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 02 sierpnia 20180,01%.279
.NEXERA - szybki Internet - budowa dostępowej sieci światłowodowej0,01%.253
.Zapytanie cenowe0,02%.407
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 27 - Upał0,01%.205
.Ogłoszenie0,01%.358
.Targi PRODEXPO 2018 MIŃSK (BIAŁORUŚ)0,01%.309
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 28 - Burze z gradem0,01%.221
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 28 - Burze z gradem0,01%.205
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 30 - Burze z gradem0,01%.212
.OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 28 - INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU0,01%.261
.Konkurs fotograficzny KOWR0,01%.222
.Zaproszenie na konferencje0,01%.243
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 30 - Burze z gradem0,01%.217
.INFORMACJA XLVII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2018 r. o godz. 9:30 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,01%.228
.Wybory Samorządowe 2018r.0,07%.1842
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 31 - Burze z gradem0,01%.246
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 31 - Burze z gradem0,01%.203
.Plebiscyt Rolnik Roku 20180,01%.208
.Rolnik Roku 20180,01%.278
.Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Wlonice0,01%.169
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 27 - Upał0,01%.246
.V Marsz Katyński w Kielcach0,01%.240
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu0,01%.270
.Zapytanie cenowe na wykonanie sieci teleinformatycznej0,01%.373
.Wzrost kwot świadczeń opiekuńczych0,01%.171
.Wzrost kryterium dochodowego w pomocy społecznej0,01%.183
.Konkurs fotograficzny0,01%.243
.Wykaz nieruchmości przeznaczonej do oddania w najem0,01%.198
.Seans historyczny Tarzan – ułan z Zawichostu0,01%.245
.Obwieszczenie nr 30,01%.342
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 33 - Burze z gradem0,01%.243
.ZAPROSZENIE Spotkanie z poetą Janem Polkowskim0,01%.290
.KONKURS DLA PRODUCENTÓW BYDŁA MIĘSNEGO ROKU 20180,01%.189
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 34 - Intensywne opady deszczu0,01%.246
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 34 - Intensywne opady deszczu0,01%.215
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32 - Burze z gradem0,01%.197
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 33 - Burze z gradem0,01%.223
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 23 - Upał0,01%.231
.Świętokrzyskie Centrum Onkologii - zaproszenie na spotkanie0,00%.1
.Świętokrzyskie Centrum Onkologii - zaproszenie na spotkanie0,01%.291
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 9 - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.186
.Informacja0,01%.235
.Pogram - Czyste Powietrze0,06%.1496
.Program - Czyste Powietrze0,01%.226
.Zarządzenie Nr0050.306.2018 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 26 września 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego stanowi0,01%.232
.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach0,01%.196
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32 - Silny Wiatr0,01%.220
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 35 - Silny Wiatr0,01%.246
.Inwestycje wykonane w okresie kadencji 2014-20180,02%.432
.Za rok 20180,04%.997
.Ostrzeżenie nr 37 - Silna Mgła0,01%.264
.Ostrzeżenie nr 37 - Silna Mgła0,01%.214
.Informacja dot. wniosków o usunięcie azbestu NABÓR DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU0,01%.164
.Informacja o sesji 15 październik 20180,01%.220
.KONFERENCJA BEZPIECZNA GMINA - KRUS OPATÓW0,01%.175
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 35 - Silny Wiatr0,01%.175
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32 - Silny Wiatr0,01%.219
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 32 - Burze z gradem0,01%.225
.Łowiectwo i gospodarka leśna0,00%.111
.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania0,01%.181
.KRUS - Szkolenie dla rolników0,01%.215
.Rozporządzenie Nr 4/2018 - w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego0,01%.249
.Rozporządzenie Nr 4/2018 - w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu opatowskiego i sandomierskiego0,01%.169
.Ogłoszenie - konsultacje0,01%.211
.Obrona Terytorialna Kraju0,01%.231
.Ogłoszenie PGE0,01%.207
.KRUS - Szkolenie dla rolników0,01%.246
.Obwieszczenie nr 40,01%.232
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 38 - Silny Wiatr0,01%.209
.Instytut Pamięci Narodowej - Delegatura w Kielcach zaprasza na otwarcie wystawy Ziemia Świętokrzyska0,01%.163
.Ogłoszenie - 100-lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę0,01%.262
.Ogłoszenie - decyzja cen i stawek zbiorowego zaopatrzenia wodę0,01%.270
.Informacja - 2 listopada0,01%.204
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 38 - Silny Wiatr0,01%.194
.Zaproszenie na uroczystość z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę0,01%.186
.Bezpłatne spotkanie animacyjno -inkubacyjne0,01%.226
.Rolniczy handel detaliczny0,00%.121
.Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu deszczu nawalnego lub gradu0,01%.214
.Pomoc dla poszkodowanych w 2017 roku w wyniku działania huraganu deszczu nawalnego lub gradu0,01%.139
.Kampania - Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa0,01%.224
.Informacja o uprawie maku i konopi włóknistych w roku 20190,01%.171
.Nabór ochotników do 10 świętokrzyskiej brygady obrony terytorialnej0,01%.254
.Ogłoszenie prawo wodne0,01%.206
.Komunikat - Renegade Sarex0,01%.194
.Komunikat - Renegade Sarex0,01%.206
.ZUS zaprasza młodzież do Olimpiady0,01%.247
.Projekcja filmu dokumentalnego z 1937 roku - „Józef Piłsudski”0,01%.227
.I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Sadłowicach0,01%.256
.Informacja0,01%.184
.Informacja0,01%.253
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 39 - Opady marznące0,01%.151
.Aktywnie w stronę pracy0,01%.239
.II przetarg ustny nieograniczony0,01%.180
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 40 - Silna mgła0,01%.262
.II sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.227
.Zapytanie ofertowe o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.262
.Plakat aktualnych adresów noclegów schronień 20180,01%.257
.Plakat aktualnych adresów noclegów schronień 20180,01%.277
.Zarządzenie Nr.0050.3.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Wojciechowice0,01%.234
.Zawiadomienie - Obwieszczenie0,01%.220
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 43 - Marznące Opady0,01%.192
.III Sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.295
.Decyzja ustanawiająca mienie gromadzkie0,01%.176
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 44 - Oblodzenie0,01%.237
.Informacja0,01%.274
.Informacja - termin zapłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych0,01%.231
.Harmonogram odbioru odpadów komunalnych0,01%.217
.Harmonogram odbioru odpadów komunalnych0,02%.545
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 45 - Oblodzenie0,01%.178
.Informacja o wynikach zapytania cenowego - Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań0,01%.200
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 45 - Oblodzenie0,01%.164
.Zapytanie cenowe benzyna0,01%.320
.Zapytanie cenowe ON0,01%.228
.Krajowa Izba Kominiarzy0,01%.183
.Obwieszczenie nr 50,01%.206
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego0,01%.173
.Informacja - Senior+0,01%.235
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 44 - Oblodzenie0,01%.163
.Obwieszczenie o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego0,01%.216
.Informacja - IV sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.181
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 47 - Marznące Opady0,01%.155
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 47 - Marznące Opady0,01%.161
.Obwieszczenie nr 60,01%.145
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 43 - Marznące Opady0,01%.249
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 46 - Oblodzenie0,01%.176
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 39 - Opady marznące0,01%.159
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 40 - Silna Mgła0,01%.271
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 46 - Oblodzenie0,01%.163
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 1 - Intensywne opady śniegu0,01%.189
.Obwieszczenie nr 70,01%.172
.Obowiązek usuwania nadmiaru zalegającego na dachach śniegu0,01%.199
.Obowiązek usuwania nadmiaru zalegającego na dachach śniegu0,01%.175
.Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy0,01%.191
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 3 - Oblodzenie0,01%.137
.Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2018 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym0,01%.157
.Informacja - serwis biznes.gov.pl0,01%.172
.Ogłoszenie - pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Wojciechowice0,01%.164
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 4 - Opady marznące0,01%.129
.Informacja - odwołane polowania zbiorowe0,01%.156
.Obwieszczenie0,01%.166
.Zaproszenie do udziału w pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym w obszarze innowacyjności pn. „Akademia Menadżera Innowacji” (AMI)0,01%.144
.Informacja - 18,19 styczeń polowania zbiorowe odwołane0,01%.173
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 5 - Oblodzenie0,01%.182
.III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym0,01%.177
.BEZPŁATNE SZKOLENIA0,01%.184
.Projekt kierowca zawodowy - nowe kwalifikacje do zdobycia0,01%.220
.Informacja - odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Gminy Wojciechowice0,01%.172
.Zaproszenie do konsultacji innowacji społecznych w obszarze edukacji ustawicznej osób dorosłych0,01%.181
.Ogłoszenie0,01%.228
.Informacja - V sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.153
.Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie stanowiących własność Gminy Wojciechowice0,00%.87
.Nieodpłatna Pomoc Prawna w Opatowie i Ożarowie0,01%.144
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 1 - Intensywne opady śniegu0,01%.154
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 5 - Oblodzenie0,01%.156
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 7 - Opady marznące0,01%.150
.Dotacje dla województwa świętokrzyskiego - fotowoltaika, pompy ciepła0,01%.157
.Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego0,01%.147
.Uchwały z 2019 r.0,02%.516
.Zarządzenia 20190,02%.450
.Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach Gminy Wojciechowice0,01%.225
.Zamówienia publiczne z 2019 roku0,07%.1893
.Zamówienia publiczne powyżej 30 000 Euro - 20190,01%.299
.Informacja dotycząca wniosków o usunięcie azbestu0,01%.171
.Informacja dotycząca wniosków o usunięcie azbestu0,01%.194
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 10 - oblodzenie0,01%.144
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej w miejscowości Smugi0,01%.151
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania0,01%.168
.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego0,01%.187
.Ogłoszenie0,01%.222
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania0,01%.175
.Plan nawożenia azotem0,01%.142
.Wójt Gminy Wojciechowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku0,01%.171
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 11 - oblodzenie0,00%.116
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 11 - oblodzenie0,01%.138
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.0,01%.163
.Plan nawożenia azotem0,00%.79
.II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice0,00%.88
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 4 - Opady marznące0,01%.152
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 3 - Oblodzenie0,01%.174
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 7 - Opady marznące0,01%.193
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 10 - oblodzenie0,01%.147
.Szansa na pozyskanie grantów przez grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe0,01%.163
.Spektakl filmowy „Wyklęci przez komunistów Żołnierze Niezłomni”0,01%.178
.Budżet na 2019 rok0,01%.364
.Adopcja zwierząt0,01%.232
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym0,01%.137
.Ogłoszenie0,01%.162
.Zaproszenie na bezpłatne szkolenie ,,OZE- szansa na innowacyjne rolnictwo’’0,01%.172
.Wydawanie dowodów osobistych - przerwa0,01%.188
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Rejestr zmian0,00%.1
.Zaproszenie na bezpłatne szkolenie ,,OZE- szansa na innowacyjne rolnictwo’’0,00%.78
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia0,00%.79
.Szkolenie dla rolników 27.02.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Opatowie0,01%.134
.VI Sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.144
.Informacja0,00%.118
.Wykaz sołtysów kadencji 2018-2023 z terenu Gminy Wojciechowice.0,01%.307
.Wykaz Rad Sołeckich kadencja 2018-20230,01%.310
.Zaproszenie dla przedsiębiorców na spotkanie informacyjne o nowych konkursach0,00%.126
.Zawiadomienie – Obwieszczenie0,00%.87
.Seans historyczny: Mój przyjaciel Laluś0,01%.140
.Obwieszczenie Starosty Opatowskiego o wydaniu pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej nr 1 w miejscowości Smugi0,01%.177
.Test0,00%.1
.Test 20,00%.4
.Informacja stowarzyszenie - Hojne serca0,00%.126
.Fundusz Sprawiedliwości - Pomagamy Sprawiedliwie0,01%.147
.Fundusz Sprawiedliwości - Pomagamy Sprawiedliwie0,01%.132
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 13 -2019 - silny wiatr0,00%.124
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 13 -2019 - silny wiatr0,00%.121
.Stop wypalaniu traw - komunikat0,01%.144
.Stop wypalaniu traw - komunikat0,01%.142
.Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Kielcach0,00%.110
.Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Kielcach0,00%.70
.Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz Oddziału Przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20200,01%.269
.Centrum Edukacji i Kultury "Szklany Dom" serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Maryjnych LAUDATE MARIAM0,01%.164
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,00%.99
. Lista Odmian Zalecanych na rok 20190,01%.132
.Lista Odmian Zalecanych na rok 20190,00%.74
.STOP pożarom traw0,01%.129
.STOP pożarom traw0,01%.142
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 16 - silny wiatr0,01%.143
.Zezwolenia na uprawę maku0,01%.152
.Zezwolenia na uprawę maku0,00%.63
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Tytuł zadania: Prowadzenie szkolenia sportowego w zakresie piłki nożn0,01%.162
.Ogłoszenie PKPS Wojciechowice0,00%.122
.Ogłoszenie PKPS Wojciechowice0,00%.76
.Obwieszczenie0,00%.95
.Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia oraz odpisu protokołu inwentaryzacyjnego0,00%.95
.Ogłoszenie - Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci0,01%.144
.Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie0,00%.72
.Szczepienie ochronne lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie0,01%.131
. Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości0,00%.1
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości0,02%.616
.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega0,01%.139
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 18 - silny wiatr0,01%.177
.Kiermasz Wielkanocny0,01%.157
.Nowa Piątka Inwestycja w fundamenty polskiej gospodarki0,01%.133
.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach ostrzega0,00%.71
.XXI EDYCJA KONKURSU pn.: Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku0,00%.76
.XXI EDYCJA KONKURSU pn.: “Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”0,01%.149
.Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2019r.0,01%.355
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie stanowiącej własność Gminy Wojciechowice0,00%.78
.Świętokrzyski Strażak Roku 20190,01%.131
.Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa0,01%.131
.Rolniku Bezpłatna Rehabilitacja Lecznicza0,01%.143
.Niepodległa Polska - 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości 1918 - 20180,00%.126
.Polski Fundusz Rozwoju - bezpłatna Konferencja0,01%.141
.Konkurs na opowiadanie - Stulecie Polskiego Kryminału0,00%.116
.Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku0,01%.149
.ZAPROSZENIE - VI Marsz Katyński w ramach obchodów 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej0,01%.172
.Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - 20190,00%.42
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE0,01%.148
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 19 - Przymrozki0,00%.111
.Informacja 19 kwietnia0,01%.132
.Komunikat0,01%.128
.Komunikat Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach0,00%.70
.Apel Wójta Gminy Łączna0,01%.143
.Informacja0,01%.158
.Wykaz na użyczenie nieruchomości0,00%.97
.Urzędnik Wyborczy Gminy Wojciechowice0,01%.190
.Informacja0,01%.137
.Zamówienie publiczne Przebudowa drogi gminnej NR 004530T Wlonice koło sołtysa w km od 0+000 do km 0+112 - Przebudowa drogi gminnej Nr 399023T Koszyce-Kaliszany w km od 0+000 do km 1+1500,01%.251
.Informacja0,00%.78
.Rejestr zmian0,00%.2
.Informacja0,01%.138
.Konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności - Cyfrowa majówka0,01%.150
.ROCZNA ANALIZA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI0,00%.108
.IV Świętokrzyski Festiwal Smaków - Zaproszenie0,01%.133
.Niepodległa - moja flaga0,00%.120
.Informacja 02 maja 20190,00%.125
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE 20-2019-intensywne opady deszczu0,00%.107
.Zaproszenie - II Świętokrzyskie Forum Rolnicze 1.05.2019 r. karczma Kuźnia Smaków Park Etnograficzny w Tokarni0,00%.119
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 20 - Intensywne opady deszczu0,00%.120
.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 29 kwietnia 2019 r.0,01%.134
.Zawiadomienie – obwieszczenie0,00%.104
.Zaproszenie na wystawę - 15 lat Polski w Unii Europejskiej0,01%.130
.Konkurs - Jawor u źródeł kultury 20190,00%.113
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 18 - silny wiatr0,00%.119
.Informacja - VII Sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.156
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego0,01%.135
.Informacja o debacie0,01%.142
.Ostrzeżenie Nr 21 - Przymrozki0,01%.128
.Ostrzeżenie Nr 21 - Przymrozki0,01%.138
.Bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania dofinansowania z Funduszy Europejskich0,01%.154
.Sprawozdanie finansowe za 2018 rok0,00%.77
.Zgłoś się do wojskowej komendy uzupełnień - Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej0,01%.134
.Wybory do Izb Rolniczych 20190,01%.267
.PETYCJE0,00%.38
.Noc Muzeów poświęcona tematyce II wojny światowej – Kielce, (al. Na Stadion 1), 18 maja 2019 r., w godz. 18.00 – 24:000,00%.122
.Raport o stanie Gminy Wojciechowice za 2018 rok0,01%.171
.Raport o stanie Gminy Wojciechowice za 2018 rok0,00%.1
.Wnioski z analizy zagrożeń i zabezpieczenia powiatu opatowskiego0,01%.141
.10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej0,00%.121
.10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej0,01%.129
. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechowice w drodze przetargu ustnego nieograniczonego0,00%.99
.Za rok 20190,03%.793
.Ostrzeżenie Meteorologiczne nr 16 - silny wiatr0,01%.130
.Ostrzeżenie Nr 26 - Burze z gradem0,01%.139
.Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 20,01%.172
.Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego0,01%.139
.Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy0,01%.199
.Ostrzeżenie Nr 27 - Intensywne opady deszczu z burzami0,00%.107
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 28 - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.148
.OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE Nr 28-2019 Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.129
.Termomodernizacja swojego domu w ramach dofinansowania z programu \0,01%.308
.Termomodernizacja swojego domu w ramach dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" - Nowy punkt przyjmowania wniosków w Opatowie0,00%.94
.III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sadłowice stanowiącej mienie komunalne Gminy Wojciechowice0,00%.112
.Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 5 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,01%.128
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29 - Silny deszcz z burzami0,00%.127
.Informacja dotycząca dyżuru Urzędnika Wyborczego w dniu 25 maja 2019 r.0,00%.120
.Konferencja dot. budowy masztów telefonii komórkowej na terenie Powiatu Opatowskiego, które odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. godz. 12:00 w Opatowskim Ośrodku Kultury0,01%.130
. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 - Burze z gradem0,00%.122
.Zamówienie publiczne - Remont drogi gminnej Nr 004489T Drygulec przez wieś w km od 0+000 do km 1+0820,01%.292
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - Burze z gradem0,00%.114
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31 - Burze z gradem0,01%.137
.Rodzinny Festyn - Zrób dziecku paszport na Dzień Dziecka0,01%.155
.Postanowienie dla przedsięwzięcia: “ Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 547, 548 i 549/1 w miejscowości Bidziny, gm. Wojciecho0,00%.93
.40. rocznica I Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny0,01%.149
.OGŁOSZENIE - Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 r., statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym0,00%.121
.Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,00%.111
.ZAPROSZENIE - Promocja książki Dziennik „Staszka”.0,01%.143
.Cytobus ŚCO 14 czerwca 2019 r. w Wojciechowicach0,00%.114
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 - Burze z gradem0,01%.132
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32 - Burze0,01%.143
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - UPAŁ0,00%.111
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 35 - UPAŁ0,01%.133
.INFORMACJA VIII sesja Rady Gminy w Wojciechowicach odbędzie się w dniu 14 czerwiec 2019 r. o godz. 9,00 w sali narad Urzędu Gminy w Wojciechowicach0,00%.116
.Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-20230,01%.223
.INFORMACJA - Jak przygotować się na UPAŁ?0,00%.113
.Konferencja „Wieś polska podczas II wojny światowej”0,01%.134
.Restrukturyzacja małych gospodarstw0,00%.68
.Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy0,00%.119
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia0,00%.77
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego: “Budowa stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Qn=1600 Nm3/h, MOP=6,3 MPa w mi0,01%.136
.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: “ Budowa obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 547, 548 i 549/1 w miejscow0,00%.107
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - Burze z gradem0,01%.133
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37 - Burze z gradem0,01%.156
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,00%.86
.Program rodzina 500+ rusza na nowych zasadach0,01%.155
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - Burze z gradem0,01%.132
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 - Burze z gradem0,00%.119
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 - UPAŁ0,00%.125
.Ostrzeżenie hydrologiczne nr 15 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,00%.107
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 41 - Burze z gradem0,01%.132
.Zapytanie cenowe na realizację zamówienie pod nazwą: Modernizacja polegająca na remoncie drogi dojazdowej do pół działka nr ewidencyjny 354 w miejscowości Kaliszany w km od 0+000 do km 0+1450,01%.135
.Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania - kontrowersje – perspektywy. Colloquium III: Polacy i Żydzi w cieniu okupacji niemieckiej na ziemiach polskich0,01%.137
.Petycje z 2019 roku0,01%.207
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 - UPAŁ0,01%.134
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 42 - UPAŁ0,01%.153
.PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 20190,00%.127
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,00%.119
.Ostrzeżenie hydrologiczne nr 11 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,01%.145
.Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 5 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,01%.130
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 33 - Burze z gradem0,00%.110
.Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 11 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,00%.125
.Ostrzeżenie Nr 26 - Burze z gradem0,01%.133
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 39 - Burze z gradem0,01%.135
. Ostrzeżenie meteorologiczne nr 30 - Burze z gradem0,01%.143
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 29 - Silny deszcz z burzami0,00%.112
.Zmiana ostrzeżenia hydrologicznego nr 11 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,00%.126
.Ostrzeżenie Nr 27 - Intensywne opady deszczu z burzami0,01%.140
.INFORMACJA - Jak przygotować się na UPAŁ? - poradnik RCB0,01%.137
.Ostrzeżenie hydrologiczne nr 11 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,00%.123
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36 - UPAŁ0,01%.138
.Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego nr 27 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,01%.128
.Ostrzeżenie hydrologiczne nr 15 - Informacja o niebezpiecznym zjawisku0,01%.142
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - UPAŁ0,00%.116
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 43 - UPAŁ0,00%.125
.KOMUNIKAT - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,00%.113
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 - Burze z gradem0,01%.161
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 44 - Burze z gradem0,00%.119
.OGŁOSZENIE - Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest0,01%.158
.OGŁOSZENIE - Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest0,00%.94
.STRAŻ RADZI I APELUJE - BEZPIECZNE SPĘDZANIE WAKACJI0,01%.132
.Oferta bezpłatnego szkolenia dla bezrobotnych0,01%.141
.KOMUNIKAT - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie0,01%.132
.Harmonogram półkolonii w Bidzinach: gm. Wojciechowice współorganizowanych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bidzinach0,01%.156
.Apel do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw0,01%.128
.Zawody sportowo-pożarnicze0,01%.153
.Ulotka - Barszcz Sosnowskiego0,01%.129
.Ulotka - Barszcz Sosnowskiego0,00%.72
.Nowe prawo w zakresie zdrowia roślin0,00%.64
.Informacja - harmonogram pracy oddziałów przedszkolnych0,01%.133
.Przewodnik po sieci 5G0,01%.140
.KOMUNIKAT - w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru płodów rolnych0,00%.104
.KOMUNIKAT - w sprawie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru płodów rolnych0,01%.139
.Konkurs fotograficzny - Unowocześniamy obszary wiejskie - 25 lat ARiMR0,01%.154
.INFORMACJA DLA ROLNIKÓW0,00%.81
.Rodzina 500+ spotkanie informacyjne0,01%.133
.Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych0,01%.157
.Zamówienei publiczne - przebudowa drogi Gminnej Kaliszany - Koszyce Nr 004515T od km 0+000 do km 0+520 Remont drogi Gminnej Nr 399007 Horochów - Mierzanowice od km 0+000 do km 1+2950,01%.268
.ARiMR: Nowości w portalu IRZplus0,00%.126
.Projekt GraduatON dla absolwentów szkół wyższych0,01%.129
.SUSZA - Szacowanie upraw0,01%.149
.Stypendia Pomostowe0,01%.131
.SUSZA - Szacowanie upraw0,00%.77
.ARiMR: Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-20200,01%.148
.INFORMACJA - Godziny pracy Urzędu Gminy w Wojciechowicach 26 lipca0,01%.158
.SUSZA – szacowanie upraw0,01%.169
.SUSZA – szacowanie upraw0,00%.90
.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego0,01%.142
.STRAŻ RADZI I APELUJE - BEZPIECZNE SPĘDZANIE WAKACJI0,00%.125
.ARiMR: Nowości w aktualnym harmonogramie PROW 2014-20200,00%.77
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 50 - Burze z gradem0,00%.119
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 - Burze z gradem0,00%.112
.Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2019 roku”0,00%.106
.KOMINIKAT - trening i ćwiczenia dotyczące systemów alarmowania0,01%.143
.INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO0,01%.137
.II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Wojciechowice0,00%.96
.Spotkanie informacyjne - Moja firma – mój sukces0,01%.156
.KOMUNIKAT - trening i ćwiczenia dotyczące systemów alarmowania0,01%.157
.INFORMACJA - IX sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.147
.Rozporządzenie Nr 2/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 4/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. w sprawie zwalczania zgnilc0,00%.72
.KONKURS FOTOGRAFICZNY - ŚWIĘTOKRZYSKIE dla Europy0,01%.133
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 - Burze z gradem0,00%.105
.OGŁOSZENIE - Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej0,01%.190
.Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego FS Lublin Żuk A-156B z 1984 roku, będącego własnością OSP w Mikułowicach0,00%.114
.Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wojciechowice0,02%.457
.Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do placówek szkolnych na terenie Gminy Wojciechowice w roku szkolnym 2019/2020r0,00%.121
. Nowelizacja ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno- spożywczych0,00%.80
.Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne0,01%.133
.Ostrzeżenie hydrologiczne Nr 25 - INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU0,00%.111
.I Bieg Rolnika - Ćmielów0,00%.122
.Jak postępować w razie gwałtownej pogody – materiały Polskiej Izby Ubezpieczeń dla mieszkańców gminy0,01%.150
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 - Burze z gradem0,00%.114
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 55 - Burze z gradem0,00%.123
.Firma poszukuje gruntów do dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne0,00%.109
.Ogłoszenie - Wójt Gminy Wojciechowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów do wytypowania osób, które organ jednostki samorządu terytorialnego powoła w skład komisji konku0,01%.165
.Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019 r.0,01%.199
.II Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego FS Lublin Żuk A-156B z 1984 roku, będącego własnością OSP w Mikułowicach0,00%.118
.XIX Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie0,00%.112
.ODBIÓR DRÓG GMINNYCH0,00%.1
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - UPAŁ0,00%.118
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 57 - UPAŁ0,01%.128
.OGŁOSZENIE - prace remontowe sieci wodociągowej0,01%.146
.Zapytanie cenowe dotyczące wyboru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie G0,01%.233
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 60 - Burze z gradem0,01%.137
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 62 - Burze z gradem0,01%.135
.WIW Kielce Jesienna akcja szczepienia lisów przeciwko wścieklizny 12-18.09.2019r.0,00%.96
.Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej0,01%.145
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59 - Burze0,01%.170
.Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Mikułowice0,01%.128
.Ogłoszenie o konsultacjach - Statuty Sołectw0,01%.164
.Konkurs fotograficzny - Świętokrzyskie dla Europy0,01%.145
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 52 - Burze z gradem0,00%.127
.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego0,01%.139
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 58 - Burze z gradem0,01%.136
.INFORMACJA - dyżur pracownika ds. lasów niepaństwowych0,01%.139
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63 - Silny Wiatr0,01%.134
.Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63 - Silny Wiatr0,00%.125
.INFORMACJA - X sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.173
.OGŁOSZENIE - Zagubiono portfel z dokumentami0,01%.167
.UWAGA! Zagrożenie ASF0,01%.149
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu w miejscowości Wojciechowice0,00%.91
.Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 22/2 położonej w obrębie geodezyjnym Smugi, gmina Wojciechowice.0,00%.113
.Sprawozdanie z badań Nr 1104/20190,01%.164
.OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYN ROLNICZYCH SOŁECTWA STODOŁY - WIEŚ0,00%.102
.UWAGA! Zagrożenie ASF0,00%.79
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 - Silny Wiatr0,00%.120
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 64 - Silny Wiatr0,01%.155
.Seans historyczny: Bitwa o honor0,01%.147
.Przebudowa drogi gminnej Nr 004528T Wlonice Kolonie - Wlonice w km od 0+000 do km 0+660, Przebudowa drogi gminnej Nr 004528T Wlonice Kolonie - Wlonice w km od 0+660 do km 1+082, Przebudowa drogi gminn0,01%.240
.Zaproszenie na szkolenie ARiMR dla rolników0,01%.141
.Otwarcie wystawy - Ukradzione dzieciństwo0,01%.166
.Zaproszenie na szkolenie ARiMR dla rolników0,00%.89
.Programy PFRON wspierających osoby niepełnosprawne0,00%.122
.Obwieszczenie nr 80,00%.88
.Informacja o wszczęciu postępowania0,01%.158
.Ogłoszenie Wójta Gminy Wojciechowice o konsultacjach projektu: Program współpracy Gminy Wojciechowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na0,01%.217
.Uroczystość wręczenia odznaczenia państwowego Krzyż Wolności i Solidarności0,01%.236
.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę0,00%.74
.Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!0,01%.159
.Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych0,01%.150
.Informacja dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych0,00%.109
.Decyzja Starosty Opatowskiego – mienie gromadzkie0,00%.106
.Obwieszczenie nr 90,00%.76
.Dopłaty 2019: Ruszyła wypłata zaliczek. Także na poczet płatności PROW0,01%.131
.Dopłaty 2019: Ruszyła wypłata zaliczek. Także na poczet płatności PROW0,00%.96
.Obwieszczenie nr 100,00%.79
.Kosultacje społeczne odnośnie uchwał regulujacych gospodarowanie odpadami komunalnymi0,01%.212
.Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży0,01%.138
.Obwieszczenie nr 110,00%.77
.Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego0,01%.199
.TRWA NABÓR OCHOTNIKÓW DO 102.batalionu lekkiej piechoty WOT w SANDOMIERZU0,01%.136
.III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechowice0,00%.116
.Wojska Obrony Terytorialnej - Trwa Nabór Ochotników0,01%.162
.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej – Ługi A0,01%.144
.Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej – Ługi B0,01%.151
.Uroczystość wręczenia tytułów honorowych i koncert szlagierów II RP0,01%.137
.INFORMACJA XI sesja Rady Gminy w Wojciechowicach0,01%.154
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 - Burze z gradem0,00%.125
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 51 - Burze z gradem0,00%.124
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53 - Burze z gradem0,00%.122
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 - Upał0,00%.117
.Zaproszenie na uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę0,01%.155
.Ostrzeżenie meteorologiczne nr 48 - Upał0,00%.122