Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Zamówienia publiczne przed 2015 rokiem
A A A

Zamówienia publiczne przed 2015 rokiem:« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »
Zapytanie cenowe: Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na 2015 rok
wytworzono: 9 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-30 11:44:12
Zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pod nazwą: Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Bidzinach
wytworzono: 8 Grudnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-15 12:32:00
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału działki
wytworzono: 21 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-08 13:43:21
Zapytanie cenowe - Zakup paliw płynnych na 2015 rok
wytworzono: 21 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-12-04 07:37:33
ZAPYTANIE CENOWE Gmina Wojciecho zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostawy pod nazwą: Zakup energii elektrycznej
wytworzono: 20 Listopada 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-28 09:18:23
Ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 647.000,00PLN dla Gminy Wojciechowice w 2014 roku
wytworzono: 21 Października 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-13 11:26:13
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Przebudowa drogi gminnej Nr 004541T Bidziny Kolonia koło Guzika w km od 0+400 do km 0+907
wytworzono: 23 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-16 15:30:05
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bidziny
wytworzono: 3 Września 2014 | zmodyfikowano: 2014-10-02 12:03:21
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Remont drogi gminnej Nr 004504T Łukawka-Orłowiny przez wieś w km od 0+400 do km 0+750 i Remont drogi gminnej Nr 004544T Ługi-Smugi w km od 0+705 do km 0+955
wytworzono: 29 Sierpnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-26 13:18:54
Gmina Wojciechowice zwraca się o zapytanie cenowe na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro pod nazwą: Remont i wyposażenie pomieszczeń budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Mikulowice
wytworzono: 28 Sierpnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-11-18 15:27:25
Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane pod nazwą Odbudowa drogi gminnej Nr 004521T Stodoły-Kolonie –Kunice
wytworzono: 26 Sierpnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-09-19 12:34:06
Informacja o wynikach zapytania cenowego na wykonanie: czynności polegających na ustaleniu przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Gierczyce.
wytworzono: 8 Sierpnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-08-08 14:55:47
Informacja o wynikach zapytania ofertowego: na dostawę i montaż placu zabaw oraz urządzeń i wyposażenia w ramach projektu Modernizacja 3 oddziałów przedszkolnych w gminie Wojciechowice.
wytworzono: 7 Sierpnia 2014 | zmodyfikowano: 2014-08-07 12:30:57
ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ: PLACU ZABAW ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU: MODERNIZACJA 3 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WOJCIECHOWICE
wytworzono: 22 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-23 14:51:21
Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek
wytworzono: 16 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-16 15:21:19
Unieważnienie zapytania ofertowego - NA DOSTAWĘ I MONTAŻ: PLACU ZABAW ORAZ URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA 3 ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE WOJCIECHOWICE”
wytworzono: 16 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-16 12:22:15
Informacja o wynikach zapytania cenowego na wykonanie rozgraniczenia działek położonych w miejscowości Kunice
wytworzono: 8 Lipca 2014 | zmodyfikowano: 2014-07-08 12:34:43
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wojciechowice
wytworzono: 17 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-20 10:42:05
Zapytanie cenowe na wykonanie rozgraniczenia działek
wytworzono: 12 Czerwca 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-12 10:31:26
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej w Bidzinach w gminie Wojciechowice
wytworzono: 30 Maja 2014 | zmodyfikowano: 2014-06-03 13:51:08

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7  następna »