Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Inwestycje: RPOWŚ 2007-2013

’’… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…’’

Projekt: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Bidziny, Wlonice, Stodoły-Kolonie, Mierzanowice, Ługi, Koszyce”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013.

          W ramach Projektu wykonano przebudowę drogi gminnej:
          nr 004513T Mierzanowice – Wojnowice,
          nr 004543T Ługi przez wieś,
          nr 004525T Stodoły (koło Nowaka),
          nr 004547T Bidziny (koło Sobolewskiego),
          na odcinku o łącznej długości 2,827 km.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 201 925,19 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 721 155,11 PLN, co stanowi 60% środków kwalifikowanych Projektu.


Galeria zdjęć

Droga gminna nr 004513T Mierzanowice – Wojnowice,

Droga gminna nr 004543T Ługi przez wieś,

Droga gminna nr 004525T Stodoły (koło Nowaka),

Droga gminna nr 004547T Bidziny (koło Sobolewskiego).


Zakończono roboty budowlane dotyczące projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa obiektu kulturalno-rekreacyjno-sportowego w Wojciechowicach” 

współfinansowany  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach działania 5.3 ,, Inwestycje w strefę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu”, Osi 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu wykonano remont chodników i drogi dojazdowej, zamontowane zostały trybuny ze sceną jak również usytuowany został budynek zaplecza sportowego z szatniami i łazienkami.

Całkowita wartość Projektu wynosi 510 841,86zł

Dofinansowanie w kwocie 255 000,00zł


Galeria zdjęć

 

 


drukuj pobierz pdf    

wstecz