Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag
Strona główna » Rejestr zmian
A A A

Rejestr zmian:


2020-09-28 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Zapytanie cenowe na wykonanie zadania zadania: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów ornych działka nr ewidencyjny działka nr ewidencyjny 261/102 w Jasicach w km od 0+000 do km 0+188,40”
dział: Zamówienia publiczne poniżej 30 000 Euro - 2020
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-28 / 10:50:21
przejdź do wpisu >>
2020-09-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: KIEROWNIK JEDNOSTKI - 2020
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-23 / 12:35:19
przejdź do wpisu >>
2020-09-23 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: KIEROWNIK JEDNOSTKI - 2020
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-23 / 08:44:07
przejdź do wpisu >>
2020-09-22 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: ORGAN - 2020
dział: Zarządzenia Wójta
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-22 / 14:32:56
przejdź do wpisu >>
2020-09-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 72 (obręb 0002) w miejscowości Drygulec, gmina Wojciechowice
dział: Ochrona środowiska - Informacje
osoba modyfikująca: Marta Słowik-Ruda
czas akcji: 2020-09-21 / 11:16:29
przejdź do wpisu >>
2020-09-21 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 pn. “OPA4405A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym
dział: Zagospodarowanie przestrzenne
osoba modyfikująca: Marta Słowik-Ruda
czas akcji: 2020-09-21 / 11:12:54
przejdź do wpisu >>
2020-09-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o wysokości dofinansowania zadania pod nazwą: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2020 roku
dział: Aktualności i Ogłoszenia
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-16 / 12:37:16
przejdź do wpisu >>
2020-09-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o wysokości dofinansowania zadania pod nazwą: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2020 roku
dział: Ochrona środowiska - Azbest
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-16 / 12:36:28
przejdź do wpisu >>
2020-09-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Informacja o wysokości dofinansowania zadania pod nazwą: Realizacja gminnego programu usuwania azbestu w 2020 roku
dział: Aktualności i Ogłoszenia
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-16 / 12:36:08
przejdź do wpisu >>
2020-09-16 akcja: Modyfikacja informacji
tytuł pozycji: Wyniki badań wody
dział: Gospodarka Komunalna
osoba modyfikująca: Mateusz Jędras
czas akcji: 2020-09-16 / 09:46:37
przejdź do wpisu >>
następna >>