Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wybory: Wybory Samorządowe 2014r.

Kalendarz Wyborczy


WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wyniki wyborów w Gminie Wojciechowice w dniu 16 listopada 2014 r.

Wójtem Gminy Wojciechowice został wybrany:

 • Szymon Mikołaj Sidor

Do Rady Gminy w Wojciechowicach zostali wybrani:

 • Marianna Kaczmarska
 • Jadwiga Paulina Wójcicka
 • Józef Sobieraj
 • Wojciech Adam Głąb
 • Krystyna Żądło
 • Jędrzejewski Damian
 • Anna Janina Marczewska
 • Grzegorz Stanisław Wójcik
 • Anna Małgorzata Czajkowska
 • Anna Renata Gilewska
 • Krzysztof Jan Jędras
 • Zbigniew Dragan
 • Zbigniew Czesław Kozieł
 • Marek Andrzej Wójcik
 • Mieczysław Ozga


OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach
z dnia 27 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na
Wójta Gminy Wojciechowice
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wojciechowice:


1. SIDOR Szymon Mikołaj, lat 43, wykształcenie wyższe,
zam. Stodoły-Wieś, nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KWW GMINA WOJCIECHOWICE NASZYM DOBREM

                                                                                                      Przewodniczący
                                                                                         Gminnej Komisji Wyborczej w
                                                                                                      Wojciechowicach


                                                                                                        /-/ Jan Cichoń


Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 27 października 2014 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na wójta gminy Wojciechowice.

Uchwala Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 22 października 2014 r. w sprawie wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Wojciechowicach.


Uchwala Nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 20 października 2014 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wojciechowice.

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza Informuje, że w wyniku przeprowadzonego losowania w dniu 20 października 2014 r. listom kandydatów wyborczych, przyznano następujące numery:

Numer 15 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

Numer 16 - Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Region Świętokrzyski

Numer 17 - Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Region Nasza Gmina

Numer 18 - Komitet Wyborczy Wyborców Gmina Wojciechowice Naszym Dobrem

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej 
                          
                                                                                             /-/ Jan Cichoń


Informacja
Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach

          Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach informuje, że w związku z przedłużeniem terminu zgłaszania kandydatów na Wójta Gminy Wojciechowice do dnia 24 października 2014 r, dyżur członków Komisji pełniony będzie w godzinach od 13.00 do 14.00.

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej 
                          
                                                                                             /-/ Jan Cichoń


OBWIESZCZENIE

          Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach informuje, że do dnia 17 października 2014r zarejestrowano jednego kandydata na Wójta Gminy Wojciechowice.

          Zgodnie z art. 482 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów w terminie 5 dni  tj. do dnia 24 października 2014r.

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej 
                          
                                                                                             /-/ Jan Cichoń


KOMUNIKAT

Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach informuje, że w siedzibie Komisji tj. Urząd Gminy w Wojciechowicach (sala narad) w dniu 20 października 2014 r. o godzinie 15-tej odbędzie się losowanie numerów list kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitety wyborcze

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej 
                          
                                                                                             /-/ Jan Cichoń


KOMUNIKAT

Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach zawiadamia, że w dniu 20 października 2014 roku o godz. 14.30 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  (Urząd Gminy w Wojciechowicach) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych komisji wyborczych, tj. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Wojciechowicach, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Bidzinach, Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gierczycach i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Stodołach-Kolonie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej 
                          
                                                                                             /-/ Jan Cichoń


Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 14 października 2014 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Wojciechowicach w okręgu wyborczym nr 15.  


Obwieszczeni Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 14 października 2014 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy w Wojciechowicach bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.


Zarządzenie Nr 0050.378.2014 Wójta Gminy w Wojciechowicach z dnia 15 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.


Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów ,granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych i zarządzenia Nr 0050.378.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 15 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.


Zarządzenie nr 0050.373.2014 Wójta Gminy w Wojciechowicach z dnia 6 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.


Informacja Gminnej komisji wyborczej w Wojciechowicach Gminna Komisja Wyborcza w Wojciechowicach informuje, że w dniu 13 października 2014r w związku z przedłużeniem terminu zgłaszania kandydatów na radnych w okręgu Nr 15, dyżur członków Komisji pełniony będzie w godzinach od 14.00 do 24.00.


Obwieszczenie: Gminna Komisja wyborcza w Wojciechowicach informuje, że w okręgu wyborczym Nr 15 obejmującym obszar sołectwa Sadłowice do dnia 7 października 2014r zarejestrowana 1 kandydata na radnego do Rady Gminy w Wojciechowicach


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta gminy


Uchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach


Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach


Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 5 września 2014r. w sprawie podziału Gminy Wojciechowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym podaje się do publicznej wiadomości: informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wojciechowicach w wyborach do Rady Gminy w Wojciechowicach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 4 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc na ternie Gminy Wojciechowice przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.


Zarządzenie Nr 0050.375.2014 Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 10 października 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Wojciechowicach do sporządzania aktu pełnomocnictwa do glosowania oraz przyjmowania zgłoszeń głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.


drukuj pobierz pdf    

wstecz