Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Gminy Wojciechowice
Bip - Strona główna

Witamy

Urząd Gminy

Aktualności i Ogłoszenia »

Władze Gminy

Oświadczenia majątkowe »

Prawo lokalne

Jednostki Gminne

Sołectwa

Organizacje pozarządowe

Budżet Gminy

Inwestycje

Gospodarka Komunalna

Ochrona środowiska

Zagospodarowanie przestrzenne »

Rewitalizacja »

Zamówienia Publiczne

Gospodarka nieruchomościami

Rolnictwo

Powszechny Spis Rolny 2020

Wybory

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Ewidencje i rejestry

Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna »

Petycje

Elektroniczne Dzienniki Urzędowe

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Inwestycje: Inwestycje wykonane w okresie kadencji 2014-2018

obrazek

Szanowni Państwo,
Zbliża się koniec kolejnej kadencji działalności samorządu gminy Wojciechowice. Jest to znakomita
okazja do podsumowania ostatnich czterech lat działalności Wójta Gminy Wojciechowice, Rady Gminy
w Wojciechowicach, kierowników jednostek podporządkowanych, sołtysów i wielu osób zaangażowanych
w rozwój Gminy Wojciechowice. Był to okres wytężonej pracy na rzecz małej ojczyzny – Gminy
Wojciechowice i jej mieszkańców.

Najważniejsze zadania zrealizowane w ciągu ostatnich czterech lat w zakresie:


1. Edukacji:
- utrzymanie czterech szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi
- doposażenie pracowni komputerowej w Bidzinach - 20 000,00 zł
- doposażenie szkoły podstawowej w Bidzinach w pomoce dydaktyczne na kwotę 50 000,00 zł
- powstanie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Bidzinach na kwotę 350 000,00 zł
- modernizacja budynku przedszkola w Gierczycach na kwotę 360 000,00 zł
- wykonanie placów zabaw przy szkołach na kwotę 100 000,00 zł


2. Bezpieczeństwa:
- wymiana 5 samochodów strażackich: OSP Stodoły, Wojciechowice, Drygulec, Mierzanowice i Kaliszany na kwotę 180 000,00 zł
- doposażenie OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy na kwotę 90 000,00 zł
- wsparcie finansowe policji na kwotę 3 000,00 zł

3. Zdrowia:
- współpraca w dziedzinie organizacji bezpłatnych badań profilaktycznych: cytologii, mammografii, badania wzroku.


4. Organizacji pozarządowych i sportu:
- utrzymanie 11 jednostek OSP, w tym 2 z Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego na kwotę 90 000,00 zł
- dotowanie dwóch klubów sportowych Bidziny i Wojciechowice na kwotę 56 000,00 zł
- wykonanie trybun sportowych na 216 miejsc w Bidzinach na kwotę 105 000,00 zł
- wsparcie w zakresie pomocy społecznej


5. Gospodarki wodno-ściekowej:
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Bidzin „Mała Strona” na kwotę 550 000,00 zł


6. Drogownictwa:
- dofinansowanie dróg powiatowych na terenie gminy na kwotę 120 000,00 zł
- komunalizacja 24 km dróg Skarbu Państwa
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na 34 odcinkach dróg: Stodoły-Wieś, Bidziny, Wlonice, Jasice, Gierczyce, Kaliszany, Łukawka, Kunice, Lisów, Łopata, Mierzanowice, Mikułowice, Koszyce, Wojciechowice, Stodoły-Kolonie, Sadłowice, Ługi na kwotę 6 000 000,00 zł

7. Kultury:
- budowa świetlic wiejskich w miejscowości Koszyce, Jasice i Sadłowice na kwotę 760 000,00 zł
- remont świetlic: Stodoły, Gierczyce, Mikułowice, Lisów, Wojciechowice na kwotę 310 000,00 zł

Ponadto w ciągu upływającej kadencji zrealizowano szereg projektów w ramach administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie: pomocy społecznej, edukacji i infrastruktury drogowej.
W trakcie realizacji: Złożono wniosek na termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej: Szkoła Podstawowa w Gierczycach, Świetlica wiejska w Bidzinach i Świetlica wiejska w Wojciechowicach na kwotę 2 000 000,00 zł.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za cztery lata współpracy na rzecz mieszkańców Gminy Wojciechowice.


Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Wojciechowice
Szymon Sidor

 

Budynek OSP w Gierczycach

Budynek OSP w Gieczycach

Nowy oddział przedszkolny 1

Nowy oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny przy PSP w Gierczycach

Oddział przedszkolny przy PSP

Plac zabaw przy PSP w Bidzinach

Plac zabaw przy PSP w Bidzinach

Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wojciechowicach

Plac zabaw z siłownią zewnętrzną w Wojciechowicach

Samochód specjalny pożarniczy OSP w Drygulcu

Samochód specjalny pożarniczy OSP w Drygulcu

Samochód specjalny pożarniczy OSP w Stodołach

Samochód specjalny pożarniczy OSP w Stodołach

Świetlica wiejska w Sadłowiach

Świetlica wiejska w Sadłowicach

>> PRZECZYTAJ ARTYKUŁ Z GAZETY KLIKAJĄC TUTAJ <<


drukuj pobierz pdf    

wstecz